ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 14 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Vitit Muntarbhorn
ผลการค้นหา เลขเรียก
Combating drug abuse: therapeutic communities into the 90's
    / 1989
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HV5801
C729 1989 
The core human rights treaties and Thailand
   Vitit Muntarbhorn / 2016
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
K3238.A37T
V844 2016 
Dimensions of human rights in the Asia-Pacific region
   Vitit Muntarbhorn / 2002
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
JC599.P16
V844 2002 
Human rights and human development : Thailand country study
   Vitit Muntarbhorn / 2000
   Fulltext Electronic resource [http://hdr.undp.org/en/reports..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
e-Book 
Human rights and human development : Thailand country study
   Vitit Muntarbhorn / 2000
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
JC571
V844 2000 
Human rights and technology : critical implications for Thai..
   Vitit Muntarbhorn / 1990
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Q175.5
V844 1990 
Les voies de la democratie : droits de la personne et develo..
   Vitit Muntarbhorn / 1994
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
JQ1745.A1
V844 1994 
The Mekong challenge : employment and protection of migrant ..
   Vitit Muntarbhorn / 2005
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Full text [http://www.ilo.org/asia/whatwe..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT1408
V844 2005 
Roads to democracy : human rights and democratic development..
   Vitit Muntarbhorn / 1994
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
JQ1749.A15
V844 1994 
Sexual exploitation of children
   Vitit Muntarbhorn / 2004
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
HQ71
V844 1996 
A sourcebook for reporting under the Convention on the Right..
   Vitit Muntarbhorn / 1997
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
K639
V844 1997 
Thailand human rights journal : THRJ
    / 2003
   วารสาร ที่ มุมวารสาร(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ser/..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
JOU 1050 v.1 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/14 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.