ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก K639.A35 ห321 2558
 ISBN 9749153316 (pbk.)
 ชื่อเรื่อง หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน, อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก, พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก, พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ / จัดพิมพ์โดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Convention on the Rights of the Child (CRC), Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2558].
 รูปเล่ม 170 หน้า ; 21 ซม.
 หมายเหตุแหล่งที่มา อภินันทนาการจาก นายไพบูลย์ วราหะไพบูลย์ (3 เล่ม)
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง สิทธิเด็ก
 หัวเรื่อง กฎหมายระหว่างประเทศ
 หัวเรื่อง อนุสัญญาสิทธิเด็ก
 คำศัพท์ CRC
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K639.A35 ห321 2558 c.1 
  Barcode: 31100100019671
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K639.A35 ห321 2558 c.2 
  Barcode: 31100100019688
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K639.A35 ห321 2558 c.3 
  Barcode: 31100100019695
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สิทธิเด็ก]
    หัวเรื่อง [กฎหมายระหว่างประเทศ]
    หัวเรื่อง [อนุสัญญาสิทธิเด็ก]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: หลักกฎหมายระหว่า..
Bib 9035

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.