ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก K3238.A37T อ498 2546
 ISBN 9749536037 (pbk.)
 ผู้แต่ง อัจฉรา ฉายากุล
 ชื่อเรื่อง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย / อัจฉรา ฉายากุล, ชมพูนุท เฉลิมศิริกุล และปิยนุช ฐิติพัฒนะ
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.
 รูปเล่ม 263 หน้า ; 21 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปที่เกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน
-- พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
-- กระบวนการทั่วไปของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (การขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา)
-- กระบวนการต่างๆ ในการทำสนธิสัญญา
-- สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
-- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
-- อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและพิธีสารเลือกรับ
-- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
-- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
-- อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: Convention on the Rights of the Child (CRC)
-- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)
-- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
-- International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR)
-- Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (CERD).
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย
 หัวเรื่อง กฎหมายระหว่างประเทศ
 หัวเรื่อง สนธิสัญญา
 หัวเรื่อง อนุสัญญาสิทธิเด็ก
 ผู้แต่งร่วม ชมพูนุท เฉลิมศิริกุล
 ผู้แต่งร่วม ปียนุช ฐิติพัฒนะ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K3238.A37T อ498 2546 c.1 
  Barcode: 31100100002291
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K3238.A37T อ498 2546 c.2 
  Barcode: 31100100002307
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K3238.A37T อ498 2546 c.3 
  Barcode: 31100100002314
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K3238.A37T อ498 2546 c.4 
  Barcode: 31100100002321
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K3238.A37T อ498 2546 c.5 
  Barcode: 31100100002338
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [อัจฉรา ฉายากุล]

    หัวเรื่อง [กฎหมายระหว่างประเทศ]
    หัวเรื่อง [สนธิสัญญา]
    หัวเรื่อง [อนุสัญญาสิทธิเด็ก]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: พันธกรณีระหว่างป..
Bib 76

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.