ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก KPT2000.P9 ร156 2546 v.2
 ISBN 9747216469 (pbk. : v.2)
 ชื่อเรื่อง รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net. เล่ม 2 / บรรณาธิการ, นันทวัฒน์ บรมานันท์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง กฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Cover title: รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net ปีที่ 2 พ.ศ. 2545
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.
 รูปเล่ม vii, 428 หน้า ; 21 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: ปัญหาการพิจารณาอุทธรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ บรรเจิด สิงคะเนติ และอนุชา ฮุนสวัสดิกุล
-- วิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลปกครองกรณียกคำฟ้อง 3 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (853/2545) / บรรเจิด สิงคะเนตะ
-- การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล/ โภคิน พลกุล
-- กระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2540) / นันทวัฒน์ บรมานันท์
-- ข้อสังเกตจากคำชี้แจงของศาลปกครองสูงสุดและแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีที่มีปัญหาอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการเลือกตั้งกับศาลปกครอง/ บรรเจิด สิงคะเนติ
-- กระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย/ นันทวัฒน์ บรมานันท์
-- การตีความรัฐธรรมนูญ/ นพดล เฮงเจริญ
-- วิธีพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายโดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศษ/ นันทวัฒน์ บรมานันท์.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: วิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 20/2544 กรณีพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ/ มานิตย์ จุมปา
-- New Arbitration Act and Administrative Contracts/ Chirachail Okanurak and Wanchai Yiamsamatha
-- ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540/ บรรเจิด สิงคะเนติ
-- รัฐธรรมนูญในแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม/ เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
-- ปัญหาการลงมติในประเด็นของคดีในคดีรัฐธรรมนูญ/ วรเจตน์ ภาคีรัตน์.
 หมายเหตุแหล่งที่มา อภินันทนาการจาก นายไพบูลย์ วราหะไพบูลย์ (1 เล่ม)
 หัวเรื่อง กฎหมายมหาชน--ไทย
 หัวเรื่อง กฎหมายมหาชน--ไทย--รวมเรื่อง
 ผู้แต่งร่วม นันทวัฒน์ บรมานันท์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2000.P9 ร156 2546 v.2  
  Barcode: 30100100095553
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รวมบทความกฎหมายม..
Bib 9010

Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.