ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    160425s2546||||th 000 0 tha d
020    ^a9747216469 (pbk. : v.2)
050  4 ^aKPT2000.P9^bร156 2546 v.2
245 00 ^aรวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net. ^nเล่ม 2 /^cบรรณาธิการ, นันทวัฒน์ บรมานันท์
246 30 ^aกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net
246 34 ^aรวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net ปีที่ 2 พ.ศ. 2545
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงาน, ^c2546.
300    ^avii, 428 หน้า ;^c21 ซม.
505 0  ^aปัญหาการพิจารณาอุทธรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/^rบรรเจิด สิงคะเนติ และอนุชา ฮุนสวัสดิกุล --^tวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลปกครองกรณียกคำฟ้อง 3 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (853/2545) /^rบรรเจิด สิงคะเนตะ --^tการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล/^rโภคิน พลกุล --^tกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2540) /^rนันทวัฒน์ บรมานันท์ --^tข้อสังเกตจากคำชี้แจงของศาลปกครองสูงสุดและแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีที่มีปัญหาอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการเลือกตั้งกับศาลปกครอง/^rบรรเจิด สิงคะเนติ --^tกระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย/^rนันทวัฒน์ บรมานันท์ --^tการตีความรัฐธรรมนูญ/^rนพดล เฮงเจริญ --^tวิธีพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายโดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศษ/^rนันทวัฒน์ บรมานันท์.
505 0  ^aวิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 20/2544 กรณีพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ/^rมานิตย์ จุมปา --^tNew Arbitration Act and Administrative Contracts/^rChirachail Okanurak and Wanchai Yiamsamatha --^tข้อพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540/^rบรรเจิด สิงคะเนติ --^tรัฐธรรมนูญในแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม/^rเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ --^tปัญหาการลงมติในประเด็นของคดีในคดีรัฐธรรมนูญ/^rวรเจตน์ ภาคีรัตน์.
536    ^aอภินันทนาการจาก นายไพบูลย์ วราหะไพบูลย์ (1 เล่ม)
650  4 ^aกฎหมายมหาชน^zไทย
650  4 ^aกฎหมายมหาชน^zไทย^vรวมเรื่อง
700 0  ^aนันทวัฒน์ บรมานันท์, ^eบรรณาธิการ
710 2  ^aสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T009010.pdf
917    ^aGift :^c250
955    ^a1 เล่ม
999    ^anopparat
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2000.P9 ร156 2546 v.2  
  Barcode: 30100100095553
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รวมบทความกฎหมายม..
Bib 9010

Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.