ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก QH76.5.T5 น539 2548
 ผู้แต่ง น้ำอ้อย เกียรติวงศ์ทอง
 ชื่อเรื่อง รายงานโครงการศึกษาเชิงวิชาการกรณีปัญหาเหมืองแร่ประเภทต่าง ๆ / น้ำอ้อย เกียรติวงศ์ทอง
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง โครงการศึกษาเชิงวิชาการกรณีปัญหาเหมืองแร่ประเภทต่าง ๆ
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
 รูปเล่ม 76 แผ่น ; 30 ซม.
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--วิจัย
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--รายงานการวิจัย
 หัวเรื่อง เหมืองแร่--ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 หัวเรื่อง การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม--การมีส่วนร่วมของประชาชน
 หัวเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ--การมีส่วนร่วมของประชาชน
 คำศัพท์ สิทธิชุมชน (Community Rights)
 คำศัพท์ สิทธิในฐานทรัพยากรธรรมชาติ
 คำศัพท์เนื้อหา รายงานการวิจัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. สำนักวิจัยและวิชาการ
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
QH76.5.T5 น539 2548  
  Barcode: 31100100012276
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [น้ำอ้อย เกียรติวงศ์ทอง]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานโครงการศึก..
Bib 7305

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.