ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก QH76.5.T5 ร451 2547
 ISBN 974922521S (pbk.)
 ผู้แต่ง ศศิน เฉลิมลาภ
 ชื่อเรื่อง รายงานการศึกษาข้อมูลเชิงวิชาการกรณีปัญหาเหมืองแร่เพื่อกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบาย / ศศิน เฉลิมลาภ และน้ำอ้อย เกียรติวงศ์ทอง
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง การศึกษาข้อมูลเชิงวิชาการกรณีปัญหาเหมืองแร่เพื่อกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบาย
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2547.
 รูปเล่ม 204 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: นโยบายและขั้นตอนการใช้ทรัพยากรแร่
-- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรธรณีของประเทศไทย
-- การวิเคราะห์กรณีปัญหาในมิติสิทธิมนุษยชน
-- ข้อเสนอเชิงนโยบาย.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: กรณีศึกษาของคณะอนุกรรมการฯ
-- โรงโม่หิน หจก.ภักดีขอนแก่น ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
-- เหมืองหินปูน ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
-- เหมืองแร่แคลไซต์ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
-- เหมืองหินปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
-- เหมืองแร่เค็มโก้-คลิตี้ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
-- เหมืองหินทรายแก้ว อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
-- โรงโม่หิน ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
-- โรงโม่หิน ต.ชมภู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
-- โรงโม่หิน ต.ห้วยทับมอญ กิ่งอำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง
-- โรงโม่หิน ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู -- เหมืองหินและโรงโม่หิน ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน -- เหมืองลิกไนต์ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ -- กรณีปัญหาเหมืองแร่โปแทช จ.อุดรธานี -- กรณีของต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี -- เหมืองหินเทือกเขาแรด อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -- ข้อสรุปกรณีปัญหาเหมืองแร่.
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน
 หัวเรื่อง เหมืองแร่--ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 หัวเรื่อง การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม--การมีส่วนร่วมของประชาชน
 หัวเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ--การมีส่วนร่วมของประชาชน
 หัวเรื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 หัวเรื่อง การติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
 หัวเรื่อง สิทธิชุมชน
 คำศัพท์ สิทธิในฐานทรัพยากรธรรมชาติ
 ผู้แต่งร่วม น้ำอ้อย เกียรติวงศ์ทอง
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและตรวจสอบกรณีปัญหาเหมืองแร่
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QH76.5.T5 ร451 2547 c.1 
  Barcode: 31100100001133
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QH76.5.T5 ร451 2547 c.2 
  Barcode: 31100100001140
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QH76.5.T5 ร451 2547 c.3 
  Barcode: 31100100001157
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ศศิน เฉลิมลาภ]

    หัวเรื่อง [สิทธิมนุษยชน]
    หัวเรื่อง [การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม]
    หัวเรื่อง [การติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม]
    หัวเรื่อง [สิทธิชุมชน]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการศึกษาข้..
Bib 47

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.