ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HQ1236.5.T5 พ892 2545
 ผู้แต่ง เพ็ญพักตร์ ศรีทอง, 2490-
 ชื่อเรื่อง สตรีกับการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษากรณีผู้นำสตรีในจังหวัดอุบลราชธานี / เพ็ญพักตร์ ศรีทอง
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2545.
 รูปเล่ม 95 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
 หมายเหตุวิทยานิพนธ์ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 --สถาบันพระปกเกล้า, 2545
 หัวเรื่อง สตรีกับการเมือง
 หัวเรื่อง ประชาธิปไตย--ไทย
 หัวเรื่อง สตรี--กิจกรรมทางการเมือง
 คำศัพท์เนื้อหา เอกสารวิชาการส่วนบุคคล
 ผู้แต่งนิติบุคคล สถาบันพระปกเกล้า
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HQ1236.5.T5 พ892 2545  
  Barcode: 30100100060346
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สตรีกับการเมือง]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สตรีกับการพัฒนาป..
Bib 2856

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.