ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก K3243.A35T ร452 2545
 ชื่อเรื่อง รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบของประเทศไทย ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5 (ฉบับรวม) / สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, [2545].
 รูปเล่ม 90 หน้า : ภาพประกอบ ; 28 ซม.
 หัวเรื่อง สิทธิสตรี--ไทย
 หัวเรื่อง สิทธิสตรี--ไทย--การจ้างงาน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง สิทธิสตรี--ไทย--การศึกษา
 หัวเรื่อง สิทธิสตรี--ไทย--สถานภาพทางกฎหมาย
 หัวเรื่อง สิทธิสตรี--ไทย--นโยบายของรัฐ
 หัวเรื่อง สตรี--การจ้างงาน
 หัวเรื่อง สตรีกับการเมือง
 หัวเรื่อง อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
 คำศัพท์ CEDAW
 คำศัพท์ New Arrivals 09-2020
 ผู้แต่งนิติบุคคล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K3243.A35T ร452 2545  
  Barcode: 30100100118023
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สิทธิสตรี ไทย]
    หัวเรื่อง [สตรีกับการเมือง]
    หัวเรื่อง [อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการอนุวัติ..
Bib 11213

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.