ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 41 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุนี ไชยรส
ผลการค้นหา เลขเรียก
Rated: 4.7/3
21 นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน : สืบสานเจตนารมณ์และจิตใจกล้าห..
    / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
JC571.2.T5
ย318 2549 
Rated: 3.0/1
21 นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน : สืบสานเจตนารมณ์และจิตใจกล้าหาญ
    / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
JC571.2.T5
ย318 2548 
Rated: 2.0/2
7 ปีแห่งคุณค่าการเรียนรู้ สิทธิมนุษยชน คือ (คุณภาพ) ชีวิต
   สุนี ไชยรส / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
JC580.T5
ส819 2553 
4 ปี คปก. กับยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม และแรงงาน
    / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Electronic resource [http://www.lrct.go.th/th/?wpfb..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT470
ส733 2558 
4 ปี รัฐธรรมนูญ : ปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิรูปการเมือง
    / 2544
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
JQ1745
ส733 2544 
การหลอมรวมอุดมการณ์เฟมินิสต์ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน : ศ..
   สุนี ไชยรส, 2497- / 2547
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HQ1236.5.T5
ส736 2547 
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญตามคำขอของประธานสภาผู้แทนราษฎรเรื่อง ..
    / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
TD195.P5
ค382 2549 
คู่มือปกป้องสิทธิเสรีภาพ. เมื่อ "ฉัน" ถูกละเมิดสิทธิ การต่อส..
   สุนี ไชยรส / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
JC596.2.T5
ส819 2551 
คู่มือปกป้องสิทธิเสรีภาพ. เมื่อ "ฉัน" ถูกละเมิดสิทธิ การต่อส..
   สุนี ไชยรส / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
JC596.2.T5
ส8191 2550 
คู่มือปกป้องสิทธิเสรีภาพ. เมื่อ "ฉัน" ถูกละเมิดสิทธิ การต่อส..
   สุนี ไชยรส / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
JC596.2.T5
ส819 2552 
คู่มือปกป้องสิทธิเสรีภาพ. เมื่อ "ฉัน" ถูกละเมิดสิทธิ การต่อส..
   สุนี ไชยรส / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
JC596.2.T5
ส819 2550 
คู่มือปกป้องสิทธิเสรีภาพ. เมื่อ "ชุมชน" ถูกละเมิดสิทธิ การต่..
   สุนี ไชยรส / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
JC596.2.T5
ส819 2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 [4]   [แสดง 12/41 รายการ]
 

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.