ฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

University of Florida Theses & Dissertations Collection (วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยฟลอริดา)

 

University of Florida Theses & Dissertations Collection เป็นฐานข้อมูลผลงานวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยฟลอริดา

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
Pennsylvania State University (วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย)

 

Electronic Theses and Dissertations for Graduate School เป็นฐานข้อมูลผลงานวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
NC State Theses and Dissertations (วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา)

 

NC State Theses and Dissertations เป็นฐานข้อมูลผลงานวิทยานิพนธ์ของวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ETD Collection for Pace University (วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเพซ)

 

ETD Collection for Pace University เป็นฐานข้อมูลของสถาบันสำหรับผลงานวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเพซ

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
Colorado State University (วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยโคโลราโด)

 

CSU Theses and Dissertations เป็นฐานข้อมูลของสถาบันสำหรับผลงานวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยโคโลราโด

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
University of Pittsburgh (งานวิจัยของมหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก)

 

D-Scholarship @ Pitt เป็นฐานข้อมูลของสถาบันสำหรับจัดเก็บผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
Massachusetts Institute of Technology (สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์)

 

มีวิทยานิพนธ์มากกว่า 53,000 รายการ ซึ่งย้อนหลังไปถึงกลางปี 1800 วิทยานิพนธ์ในคอลเล็กชันนี้ได้รับการสแกนโดย MIT Libraries ตั้งแต่ปี 2004 ปริญญาโทและปริญญาเอก

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center (วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์โอไฮโอ)

 

OhioLINK Electronic Theses and Dissertations (ETD) ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์มากกว่า 58,000 รายการจากนักศึกษาในสถาบันการศึกษา
ที่มีชื่อเสียงระดับโลก 31 แห่งของรัฐโอไฮโอ สามารถค้นหาวิทยานิพนธ์จากสถาบันการศึกษาของรัฐโอไฮโอได้ง่ายขึ้น

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
Library and Archives Canada (วิทยานิพนธ์ของแคนาดา)

 

Library and Archives Canada เปิดตัวในปี 1965 มีการทำงานร่วมกันระหว่างหอสมุดและจดหมายเหตุแคนาดา (LAC)
และมหาวิทยาลัยแคนาดา มุ่งมั่นที่จะรับและเก็บรักษาวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัย
ที่เข้าร่วมให้การเข้าถึงวิทยานิพนธ์ดิจิทัลฟรี

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
DART (วิทยานิพนธ์ของยุโรป)

 

DART รวบรวมวิทยานิพนธ์แบบเปิด 1,060,311 จาก 569 มหาวิทยาลัยใน 29 ประเทศในยุโรป

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
EThOS (วิทยานิพนธ์ของสหราชอาณาจักร)

 

EThOS รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกมากกว่า 500,000 รายการ 

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
Trove (วิทยานิพนธ์ดิจิทัลของออสเตรเลีย)

Trove เป็นความร่วมมือระหว่างหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลียและองค์กรพันธมิตรหลายร้อยแห่งทั่วออสเตรเลีย

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
งานวัจัย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

 

งานวิจัยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) สามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็มและดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลงานวิจัยสำนักงานกิจการยุติธรรม (Justice Knowledge Base)

 

สำนักงานกิจการยุติธรรม รวบรวมงานวิจัยของสำนักงานกิจการยุติธรรม สามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็มและดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (Office of the Council of State)

 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวบรวมข้อมูลงานวิจัย บทความทางกฎหมายของสำนักงานศาลยุติธรรม สามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็มและดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย Thai Journals Online (ThaiJO)

 

Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP)

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
คู่มือ การอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 

คู่มือการอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถใช้เป็นแนวทางในการเขียนอ้างอิงทางวิชาการและการเขียนรายการ เอกสารอ้างอิงทางวิชาการต่าง ๆ 

ดาวน์โหลดคู่มือ
ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน โดยได้รวบรวมและจัดกลุ่มของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนไว้ 3 กลุ่ม ได้แก่ รัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ตราสารทางกฎหมายของอาเซียน กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอาเซียน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
asean-law.senate.go.th เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาค้นคว้าด้านกฎหมาย สามารถสืบค้นข้อมูลกฎหมายของไทยและประเทศสมาชิกในอาเซียน
 
ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา

 

ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวบรวมข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ข้อมูลการพิจารณากฎหมายอาเซียน
ของรัฐสภา รวมตราสารอาเซียน (ASEAN Legal Instruments) งานวิจัยและงานวิชาการด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา รวมถึงงานวิจัยที่สำคัญของหน่วยงานเครือข่าย

 

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU e-Theses)
 
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU e-Theses) รวบรวมวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และงานค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยแยกตามหลักสูตร ข้อมูลที่เริ่มจัดเก็บและเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน สามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็มและดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี

 

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Digital Repository)
 
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Digital Repository) รวบรวมผลงานวิจัยของบุคลากร วิทยานิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม สามารถเรียกดูและดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี
 
ไปยังเว็บฐานข้อมูล
คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Knowledge Bank)
 
คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผลงานวิชาการในระบบออนไลน์ คลังความรู้ งานวิจัยของนักศึกษาและบุคลากร ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม
มีงานวิชาการตั้งแต่งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ สามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็มและดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี
 
ไปยังเว็บฐานข้อมูล
TU Digital Collections ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
TU Digital Collections เป็นคลังเอกสารออนไลน์ งานวิจัยของนักศึกษาและบุคลากร ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม มีงานวิชาการตั้งแต่งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ
สามารถลงทะเบียนใช้บริการฟรีและเรียกดูเอกสารฉบับเต็มและดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี
 
ไปยังเว็บฐานข้อมูล
คลังวิจัยสถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIR)
 
คลังวิจัยสถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยงานวิจัยจากอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก 
ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม มีงานวิชาการตั้งแต่งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ สามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็มและดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี
 
ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวบรวมผลงานวิจัยของบุคลากรสาขาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม สามารถเรียกดูเอกสารและดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี
 
ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 
ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวบรวมเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย งานวิชาการ และวารสาร ด้านป้องกันปัญหายาเสพติด ด้านปราบปรามยาเสพติด ด้านบำบัดยาเสพติด และด้านบริหารจัดการ สามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็มและดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี
 
 
ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล I4BizBank Innovation for Business Bank สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 
ฐานข้อมูล I4BizBank Innovation for Business Bank สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นแหล่งข้อมูลผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
สามารถสืบค้นและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ตามความต้องการ โดยข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ รางวัล ตลาดงานวิจัย การจัดการผลผลิตการวิจัย และการใช้ประโยชน์งานวิจัย
 
ไปยังเว็บฐานข้อมูล
Research Gateway สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยของของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต้นทางของงานวิจัย ประกอบด้วย คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล (DRIC) เลขมาตรฐานสากลประจำไฟล์ดิจิทัล (ดีโอไอ) (DOI)  และห้องสมุดงานวิจัยสาธารณะ (THAI-EXPLORE)

 

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รวมรวบผลงานการวิจัยในสาขาต่าง ๆ นำเสนอผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้วยรูปภาพหรือวิดีโอ

 

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัย
จากหลายฐานข้อมูลให้บริการสืบค้นและแสดงผล ผ่านเว็บไซต์เดียวที่ www.tnrr.in.th ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเชื่อมโยงสารสนเทศการวิจัย
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 02-561-2445 ต่อ 703 ,704,708 E-mail : [email protected]
 
ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

รวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัยของสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยให้บริการดาวน์โหลด บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเป็นเอกสารสำหรับใช้งานเพื่อการศึกษาแสวงหาความรู้และเพื่อการวิจัยโดยไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

 

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ห้องสมุด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 
รวบรวมงานวิจัยของนักวิจัยจาก สกสว. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ บทความ บทสัมภาษณ์ อินโฟกราฟิก นิทรรศการออนไลน์ Podcast แคตตาล็อกเทคโนโลยี ฯลฯ โดยมุ่งเน้นการสื่อสารแบบสรุปประเด็นสำคัญให้สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย สะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น
 
ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน
 
ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กองเศรษฐกิจการแรงงาน รวบรวมข้อมูลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ด้านแรงงาน ครอบคลุมประเด็นด้านแรงงาน
และสวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น แรงงานสัมพันธ์ การคุ้มครองแรงงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานไทยในต่างประเทศ การพัฒนาฝีมือแรงงาน
การประกันสังคม การจัดหางาน ทรัพยากรมนุษย์ และอื่น ๆ ให้ข้อมูลทั้งบทคัดย่อ และสามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็มและดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี
 
ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันพระปกเกล้า
 
ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันพระปกเกล้า รวมงานวิจัย บทความ และวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า ในด้านการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น 
ด้านการเมืองภาคพลเมืองและความเป็นพลเมือง ด้านธรรมาภิบาล ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้านประเด็นนโยบายสาธารณะ ด้านระบอบประชาธิปไตย 
สันติวิธีและการบริหารจัดการความขัดแย้ง และพระปกเกล้าศึกษา หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารต้องสมัครสมาชิก
 
ไปยังเว็บฐานข้อมูล
DSpace ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถสืบค้นได้จากชื่อวิทยานิพนธ์ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา โดยสามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็ม และดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลผลงานวิจัยของรัฐสภา
 
ฐานข้อมูลผลงานวิจัยของรัฐสภา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รวบรวมผลงานวิจัยของรัฐสภา โดยแบ่งประเภทงานวิจัยออกเป็น 3 ประเภท คือ 
งานวิจัยโดยสถาบันและนักวิชาการอิสระ งานวิจัยโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และงานวิจัยโดยนิสิต/นักศึกษา 
ซึ่งสามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็มและดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี
 
ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย รวบรวมข้อมูลนักวิจัย นักวิชาการของประเทศไทยเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปรวมทั้งให้บริการสืบค้นข้อมูลได้ตามชื่อ นามสกุล สาขาที่เชี่ยวชาญ 
สามารถเข้าสู่ระบบด้วยการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อนำข้อมูลที่เคยลงทะเบียนเอาไว้ออกมาใช้งานได้ทันที ในกรณีที่คุณยังไม่เคยลงทะเบียนกับเว็บไซต์
สามารถคลิกที่ปุ่มเมนู 'สมัคร' ตรงเมนูบาร์ด้านบนเพื่อขอใช้บริการ

 

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Research) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถสืบค้น เรียกดูเอกสารฉบับเต็ม บทคัดย่อ 
ของอาจารณ์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี
 
ไปยังเว็บฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลการวิจัยทางการศึกษา

ฐานข้อมูลการวิจัยทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รวบรวมข้อมูลการวิจัย แบ่งฐานข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. สำหรับนักวิจัยสามารถทำการเพิ่มผลงานการวิจัยเข้าสู่ฐานข้อมูลได้โดยสืบค้นจากชื่อ ตำแหน่ง หัวข้องานวิจัย ประสบการณ์งานวิจัยที่ผ่านมาของนักวิจัยแต่ละท่านได้
2. สำหรับค้นหาผลงานวิจัยต่างๆ โดยบอกรายละเอียดการวิจัย เช่น กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ ข้อสรุป เป็นต้น ซึ่งสามารถเปิดดูได้ทันที
3. สำหรับค้นหาบทความวิจัยบทความทางวิชาการต่างๆ และสามารถทำการเพิ่มบทความวิจัยเข้าสู่ฐานข้อมูลได้

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
งานวิจัยสำนักงานศาลยุติธรรม

 

งานวิจัยสำนักงานศาลยุติธรรม รวบรวมข้อมูลงานวิจัยของสำนักงานศาลยุติธรรม สามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็มและดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี

 

ไปยังเว็บฐานข้อมูล
Thai Digital Collection

 

TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLIS (Thai Library Integrated System) จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย ที่รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ การเข้าใช้บริการต้องเข้าใช้งาน
จากคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดสมาชิก
 
ไปยังเว็บฐานข้อมูล
กฤตภาคข่าวออนไลน์

- กฤตภาคข่าวออนไลน์ (iQNewsClip)

กฤตภาคข่าวออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ เลือกดูได้ทั้งภาพสีและขาว-ดำ จัดเป็นหมวดหมู่พร้อมฟังก์ชั่น ในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ให้ข้อมูลตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2549 ?ปัจจุบัน *สอบถาม Username และ Password ได้ที่ห้องสมุด


- คู่มือการใช้งาน iQNewsClip

• คู่มือฉบับเต็ม
ไปยังเว็บฐานข้อมูล
กฤตภาคข่าวออนไลน์

- กฤตภาคข่าวออนไลน์ (iQNewsClip)

กฤตภาคข่าวออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ เลือกดูได้ทั้งภาพสีและขาว-ดำ จัดเป็นหมวดหมู่พร้อมฟังก์ชั่น ในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ให้ข้อมูลตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2549 –ปัจจุบัน *สอบถาม Username และ Password ได้ที่ห้องสมุด

 

- คู่มือการใช้งาน iQNewsClip

• คู่มือฉบับเต็ม
ไปยังเว็บฐานข้อมูล