ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง อารีย์วรรณ พูลทรัพย์
ผลการค้นหา เลขเรียก
20 คำตอบกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
   อารีย์วรรณ พูลทรัพย์ / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
PAM อ 2551 In Process 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
    / 2547
   จุลสาร ที่ มุมจุลสาร(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PAM ก514 2547 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.