ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สมชาย ช่วยเกลี้ยง
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
ภาพปก
 เลขเรียก KPT518.5 ส239 2546
 ผู้แต่ง สมชาย ช่วยเกลี้ยง
 ชื่อเรื่อง กฎหมายที่ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและข้อตกลงระหว่างประเทศในประเด็นกลุ่มคนชายขอบ : ศึกษากรณีชุมชนคนจนในเมือง (ชุมชนแออัด) / สมชาย ช่วยเกลี้ยง และธนานุวัฒน์ แก้วพงศ์พันธุ์
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2546.
 รูปเล่ม 76 แผ่น ; 30 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: ชุมชนคนจนในเมืองกับสิทธิในที่อยู่อาศัยและสิทธิในการพัฒนา
-- กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในที่อยู่อาศัยของชุมชนคนจนในเมือง
-- กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในการพัฒนาของชุมชนคนจนในเมือง
-- ข้อพิจารณาและเสนอแนะ.
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--วิจัย
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--รายงานการวิจัย
 หัวเรื่อง กฎหมายรัฐธรรมนูญ--ไทย
 หัวเรื่อง คนชายขอบ--วิจัย
 หัวเรื่อง ปัญหาสังคม--ไทย--วิจัย
 หัวเรื่อง ชายขอบทางสังคม--วิจัย
 หัวเรื่อง ปัญหาสังคม--วิจัย
 หัวเรื่องภูมิศาสตร์ ไทย--ภาวะสังคม--วิจัย
 คำศัพท์ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล (Personal Rights and Liberties)
 คำศัพท์ สิทธิในที่อยู่อาศัย (Right to housing)
 คำศัพท์ สิทธิในที่อยู่อาศัย
 คำศัพท์ สิทธิในการตั้งถิ่นฐาน
 คำศัพท์เนื้อหา รายงานการวิจัย
 ผู้แต่งร่วม ธนานุวัฒน์ แก้วพงศ์พันธุ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
KPT518.5 ส239 2546  
  Barcode: 31100100012368
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
Bib 7307
 

Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.