ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 15 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
ผลการค้นหา เลขเรียก
การเข้ามาในประเทศไทยของคนต่างด้าวเพื่อทำงาน : ข้อสำรวจทางกฎห..
   พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร / 2540
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD6300
พ564 2540 
การยอมรับคนต่างด้าวผสมกลมกลืนในสังคมไทย : ข้อสำรวจกฎหมายปัญห..
   พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร / 2540
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT1865.A9
พ555 2540 
คำถามและข้อท้าทายต่อนโยบายรัฐไทยในการจัดการปัญหามิติสุขภาวะแ..
   กฤตยา อาชวนิจกุล / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD8700.55
ก277 2548 
คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล : ภาคนำ : แนวความคิด..
   พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร / 2543
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
KPT480
พ568 2543 
คำอธิบายกฎหมายสัญชาติไทย ภายใต้ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่ง..
   พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT2430.A9
พ568 2548 
คู่มือกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับประชาชน
    / 2555
   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
e-Book 
รวมบทความงานวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2549
    / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
K561
ร156 2549 
รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์จิตต..
    / 2536
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT74
ร158 2536 
รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและเอกสารสำคัญเกี่ยวกับคนต่างด้าวใน..
   พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร / 2544
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT3025.A28
พ568 2544 
รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยว่าด้วยสัญชาติไทยของบุคคลธรรมดา ตั้..
   พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, 2501- / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT2430.A33
พ568 2546 
รางวัลเกียรติยศ "ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน" และ บุคคลและอง..
    / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
JC571.2.T5
ร411 2552 
วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
    / 2546
   วารสาร ที่ มุมวารสาร(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
JOU 1001 v.1 n.2 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/15 รายการ]
 

Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.