ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
9/11 สิทธิมนุษยชนกับสงครามก่อการร้าย
    / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HV6431
ก831 2548 
90 ปี การสาธารณสุขไทยเพื่อคนไทยสุขภาพดี
    / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
RA313
ก482 2552 
90 วัน (กับเป้าหมายที่มากกว่า คำว่าลดน้ำหนัก)
   นพดล ดาวแสงสว่าง / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
RM222.2
น169 2549 
90 วันอันตรายสำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรภาครัฐ : กลยุทธ์เพ..
   เดลี, ปีเตอร์ เอช. / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
JK421
ด896 2551 
1993 The Control Yuan report
    / 1993
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมรายงานประจำปี(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1531.T35
C764 1993 
1994 The Control Yuan report
    / 1994
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมรายงานประจำปี(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1531.T35
C764 1994 
99 คำถามกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
    / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HC445.A1
ก832 2545 
A handbook on fighting corruption
    / 2004
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
JF1081
H236 1999 
A is for activist
   Nagara, Innosanto / 2013
   นวนิยาย ที่ มุมนวนิยาย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
FIC A111
N147 2013 
A life free of violence is our right! : the UN trust fund to..
   Sidhu, Gretchen / 2007
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV6250.4.W65
S568 2007 
A practical guide for civil society : universal periodic rev..
    / 2014
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
2014 In Process 
A South East Asian regional forum on social development
    / 2004
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
HN700.55.A7
S726 2000 
AAAQ and the right to water : contextualising indicators for..
   Villumsen, Marie / 2014
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
2014 In Process 
Abhaya : Burma's fearlessness
   Mackay, James / 2011
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV9785.7
M153 2011 
Abortion policies : a global review
    / 2001
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ767
A154 2001 
Abraham Lincoln and a new birth of freedom : the Union and s..
   Jones, Howard, 1940- / 1999
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
E469
J762 1999 
Accelerating achievement of MDGs by ways and means of econom..
    / 2012
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Full text [http://www.snap-undp.org/elibr..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC572
A169 2012 
Access to justice for migrant workers in South-East Asia/cBe..
   Harkins, Benjamin / 2017
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Electronic resource [http://www.refworld.org/pdfid/..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD5856.S64
H282 2017 
Access to justice for women in plural legal systems of South..
    / 2014
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

2014 In Process 
Access to justice for women in plural legal systems of South..
   Ursua, Evalyn G. / 2016
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ1237.5.T5
U823 2016 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [631]   [แสดง 20/12615 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.