ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
2 ปี สึนามิกับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GC222.T5
ส734 2549 
20 คำตอบกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
   อารีย์วรรณ พูลทรัพย์ / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
PAM อ 2551 In Process 
20 ปี ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ้งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย..
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HN700.55.A8
ย318 2550 
20 ปี สถาบันพระปกเกล้า ก้าวเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
    / 2561
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC423
ค9621 2561 
20 สตรีผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งยุคศตวรรษที่ 20
    / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ1111
ย318 2554 
200 Top ฮิต เที่ยวทั่วไทย
    / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS563
ส473 2560 
200 ปี พม่าในล้านนา
   ลัดดาวัลย์ แซ่เซียว / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS575.5.B93
ล246 2545 
2008 face the facts : some questions and answers about indig..
    / 2008
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GN380
F138 2008 
2008 report on the performance and establishment of National..
    / 2008
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC599.A78
A615 2008 
2009 ANNI report on the performance and establishment of Nat..
    / 2009
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC599.A78
A615 2009 
2009 Policy analysis report on the HIV/AIDS response in Thai..
   Niwat Suwanphatthana / 2010
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Electronic resource [http://www.tncathai.org/data/d..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
RA643.8
N735 2010 
2009 world survey on the role of women in development : wome..
    / 2009
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
In Process 
2010 ANNI report on the performance and establishment of Nat..
    / 2010
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC599.A78
A615 2010 
2010 เปิดปมเงามืดการพัฒนาขนาดใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
   วิทยา อาภรณ์ / 2553
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
HN49.C6
ว582 2553 In Process 
2011 ANNI report on the performance and establishment of Nat..
    / 2011
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC599.A78
A615 2011 
2012 ANNI report on the performance and establishment of Nat..
    / 2012
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC599.A78
A615 2012 
2012 Compilation of North Korean human rights violations
    / 2012
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Electronic resource [https://www.google.co.th/url?s..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC599.K7
C737 2012 
2013 ANNI report on the performance and establishment of Nat..
    / 2013
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC599.A78
A615 2013 
2014 ANNI report on the performance and establishment of Nat..
    / 2014
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC599.A78
A615 2014 
2015 ANNI report on the performance and establishment of Nat..
    / 2015
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Full text [https://www.forum-asia.org/?p=..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC599.A78
A615 2015 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [631]   [แสดง 20/12615 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.