ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
160 หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
   พนิดา อุยอภัยกุล / 2530
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1112
พ199 2530 
167 tips & tricks Office 2010
   สุธีร์ นวกุล / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5548.4.M525
ส786 2553 
1814 the incredible year
    / 2015
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KKN2101
O585 2015 
1971
    / 2014
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [https://www.youtube.com/watch?..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ENT N622 2014 
1984 : มหานครแห่งความคับแค้น
   ออร์เวลล์, จอร์จ, ค.ศ. 1903-1950 / 2560
   นวนิยาย ที่ มุมนวนิยาย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
FIC ห159
อ458 2560 
199 สถานการณ์พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน
   แวววรรณ พุทธรักษา / 2554
   หนังสือทั่วไป,สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน),มุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
PE1131
ว952 2554 
2 ทศวรรษ การควบคุม การบริโภคยาสูบของสังคมไทย
   ชูชัย ศุภวงศ์ / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HV5770.T5
ช647 2550 
2 ทศวรรษบนเส้นทางการพัฒนาสตรีสู่ความเสมอภาคหญิงชายของประเทศไ..
    / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
HQ1750.55
ส473 2553 
2 ปี สึนามิกับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GC222.T5
ส734 2549 
20 คำตอบกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
   อารีย์วรรณ พูลทรัพย์ / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
PAM อ 2551 In Process 
20 ปี ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ้งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย..
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HN700.55.A8
ย318 2550 
20 ปี สถาบันพระปกเกล้า ก้าวเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
    / 2561
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC423
ค9621 2561 
20 สตรีผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งยุคศตวรรษที่ 20
    / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ1111
ย318 2554 
200 Top ฮิต เที่ยวทั่วไทย
    / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS563
ส473 2560 
200 ปี พม่าในล้านนา
   ลัดดาวัลย์ แซ่เซียว / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS575.5.B93
ล246 2545 
2008 face the facts : some questions and answers about indig..
    / 2008
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GN380
F138 2008 
2008 report on the performance and establishment of National..
    / 2008
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC599.A78
A615 2008 
2009 ANNI report on the performance and establishment of Nat..
    / 2009
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC599.A78
A615 2009 
2009 Policy analysis report on the HIV/AIDS response in Thai..
   Niwat Suwanphatthana / 2010
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Electronic resource [http://www.tncathai.org/data/d..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
RA643.8
N735 2010 
2009 world survey on the role of women in development : wome..
    / 2009
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
In Process 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [623]   [แสดง 20/12457 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.