ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
12 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน
    / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1745.A55O4
ผ7491 2555 
12 ปีในแวดวงสิทธิมนุษยชน : วันเวลาที่ควรค่าแก่การทรงจำ
   ชูชัย ศุภวงศ์ / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
JC580.T5
ช647 2556 
120 ข้อผิดพลาดหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   ไมคานอน, ดับเบิลยู / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1131
ม964 2552 
120 ปี กรมบัญชีกลาง
    / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HJ9927.T5
บ2541 2553 
124 ปี กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2434-2558)
    / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมรายงานประจำปี(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT1576.A15
ย348 2558 
13 ปี กกต.นำการพัฒนาสู่วิถีประชาธิปไตยและการเมืองสมานฉันท์
    / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1749.A5
ก111 2554 
13 ปี การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิ..
    / 2539
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
LC5803
ส728 2539 
13 ปี พฤษภาประชาธรรม
   เมธา มาสขาว / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS578
ม735 2548 
132 ปี ศาลอาญา
    / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT1580
ร194 2557 
14 ตุลา ผ่านสายตาศิลปิน : อังคาร กัลยาณพงศ์, จ่าง แซ่ตั้ง, ป..
    / 2546
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ND1022.5
ส728 2546 
14 ตุลา วันประชาธิปไตย : บันทึกตำนาน 14 ตุลาคม 2516 ฉบับเยาว..
   ชาญวิทย์ เกษตรศิริ / 2551
   นวนิยาย ที่ มุมนวนิยาย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
FIC ส728
ช495 2551 
14 ปี กกต. : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
    / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1749.A5
ก111 2555 
1448 รักเราของใคร
    / 2557
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [https://www.youtube.com/watch?..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV ห159 2557 
15 บทเรียนจากชุมชน : คู่มือการดำเนินงานและติดตามโครงการพัฒนา..
   ทศพล สมพงษ์ / 2558
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
JQ1745
ท238 2558 In process 
15 ปี กกต. : บนเส้นทางประชาธิปไตยไทย
    / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1749.A5
ก111 2556 
15 ปี กกต. บนเส้นทางประชาธิปไตยไทย
    / 2556
   จุลสาร ที่ มุมจุลสาร(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PAM ส728 2556 
15 ปี ศูนย์รวมพัฒนาชุมชนบนเส้นทางขบวนการประชาชน
    / 2544
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD2769.2.T5
ส728 2544 
150 ปี เจ้าท่า : 150 ปี แห่งการสถาปนากรมการขนส่งทางน้ำและพาณ..
   กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HE492.55
ก169 2552 
150 ปี สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
    / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS578.32.D48
ร193 2551 
16 กุศโลบายขงเบ้ง
   จวูเก่อเลี่ยง / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
HD57.7
จ183 2560 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [623]   [แสดง 20/12457 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.