ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
10 ปี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
    / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV8073
น5881 2555 
10 ปีงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : คุณค่าและความหมายต่อสังคมไทยและ..
    / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Q180.T5
ก3511 2552 
Rated: 4.7/3
10 เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธ..
   กชามาศ ฐาปนโสภณ / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
JC578.T5
ก112 2557 
10 เรื่องในเมืองใหญ่
    / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HN700.55.A8
ส728 2548 
10 เรื่องรู้เขาก่อนเข้าชุมชน
   กวินธร เสถียร / 2562
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HN700.55.Z9C6
ก323 2562 
10 อย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
   บจอร์ก, เจนนี / 2552
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
2552 In Process 
100 crime prevention programs to inspire action across the w..
    / 1999
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
1999 In Process 
100 crime prevention programs to inspire action across the w..
    / 1999
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV7431
O584 1999 
100 Thai companies advancing in science & technology and Tha..
    / 2003
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD2736.T5
O584 2003 
100 คนคิด 10 คนทำ 1 คนสำเร็จ
   พรหมมาตร์ ชายสิม / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BF637.S8
พ291 2551 
100 คำสอนพ่อ
    / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
BQ4570.L6
ห159 2559 In Process 
100 ถาม-ตอบ รอบรู้คอมพิวเตอร์
   ภาคภูมิ ขรรค์วิไล / 2537
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QA76
ภ414 2537 
100 ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา
   เทียม โชควัฒนา / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5386
ท749 2554 
100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540
   ธเนศวร์ เจริญเมือง / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JS7153.2.A3
ธ286 2545 
100 ปี กุหลาบ สายประดิษฐ์ : สุภาพบุรุษนักหนังสือพิมพ์
   ชัยพร อินทุวิศาลกุล / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS578.32.K96
ช395 2548 
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
    / 2551
   หนังสือทั่วไป,สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน),มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Electronic resource [https://www.youtube.com/watch?..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
ENT ร192 2551 
100 ปี ร้อยจดหมาย พุทธทาส-สัญญา
   พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536 / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BQ4040
พ831 2550 
100 ปี สมเด็จย่า : พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย
    / 2543
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS578.32.S74
ร192 2543 
100 เรื่องน่ารู้ ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์
    / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HE8390.55
ร193 2555 
1001 เทคนิคใช้คอมพิวเตอร์แบบมืออาชีพ
    / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QA76
พ576 2545 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [623]   [แสดง 20/12457 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.