ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    180702s2561||||th 000 0 tha d
020    ^a9786164686601 (pbk.)
050  4 ^aTD195.P5^bค125 2561
110 2  ^aคณะทำงานติดตามการลงทุนข้ามพรมแดน
245 00 ^aรายงานการติดตามการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ :^bผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน/^cคณะทำงานติดตามการลงทุนข้ามพรมแดน (ETOs Watch: Extra Territotial Obligations)
246 38 ^aรายงานการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ : ผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน
260    ^aกรุงเทพฯ :^bคณะทำงานติดตามการลงทุนข้ามพรมแดน,^c2561.
300    ^a179 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c30 ซม.
505 0  ^aภาพรวมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ --^tสถานภาพการตรวจสอบโครงการ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ --^tนโยบายของรัฐบาลไทย --^tการสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศกัมพูชา --^tการสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศ สปป.ลาว --^tการสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศเมียนมา --^tการสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศเวียดนาม.
505 0  ^aกรณีศึกษา --^tโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี แขวงไซยะบุรี ประเทศ สปป.ลาว --^tโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำปากแบง --^tโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสาลิกไนต์ เมืองหงสา แขวงไซยะบุรี --^tโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำฮัตจี รัฐกะเหรี่ยง --^tโครงการท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย --^tโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเย รัฐมอญ ประเทศเมียนมา --^tโครงการเหมืองแร่ดีบุกเฮงดา เมืองมยิตตา ประเทศเมียนมา --^tโครงการเหมืองถ่านหินบานชอง เมืองทวาย ภาคตะนาวศรี ประเทศเมียนมา --^tโครงการโรงงานปูนซีเมนต์และโรงไฟฟ้าถ่านหินเมาะลัมใย รัฐมอญ --^tโครงการสัมปทานที่ดินทางเศรษฐกิจเพื่อปลูกอ้อยและทำโรงงานน้ำตาลจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา --^tโครงการสัมปทานที่ดินทางเศรษฐกิจเพื่อการปลูกอ้อยและทำโรงงานน้ำตาลจังหวัดโอดอร์เมียนเจย ประเทศกัมพูชา --^tโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกวางจิ ประเทศเวียดนาม.
505 0  ^aสรุปภาพรวมปัญหาสิทธิมนุษยชนและผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากโครงการในกรณีศึกษา --^tผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน --^tผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน --^tช่องว่างของกฎหมาย และความรับผิดชอบ.
520    ^aเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ ได้แบ่งประเด็นหลักๆ ได้แก่ การศึกษาภาพรวมของการลงทุนโดยตรงของไทยทั่วโลกและในภูมิภาคอาเซียน นโยบายส่งเสริมการลงทุนของประเทศในภูมิภาค CLMV สถานการณ์ตรวจสอบโครงการต่างๆ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ถึงเดือนกันยายน 2560) กรณีศึกษา 12 กรณี (ในแต่ละกรณีจะได้ศึกษาถึงรูปแบบการลงทุน หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม).
520    ^aรายงานฉบับนี้ได้ข้อค้นพบสำคัญ คือ สถานการณ์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนโดยตรงในประเทศเพื่อนบ้านนั้นเกิดจากปัจจัยสำคัญ อาทิ ช่องว่างการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ช่องว่างของกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่องว่างของกฎหมายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การเปิดเผยข้อมูลและกระบวนการรับฟังความเห็นที่ไม่สมบูรณ์ ความรับผิดชอบของธนาคารพาณิชย์ที่ให้เงินกู้แก่โครงการต่างๆ เป็นต้น.
650  4 ^aการพัฒนาเศรษฐกิจ^xแง่สิ่งแวดล้อม
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน
650  4 ^aสิทธิชุมชน
710 1  ^aETOs Watch
710 1  ^aExtra Territotial Obligations
856 40 ^zE-book^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E09950/ebook.html
856 40 ^zเอกสารฉบับเต็ม^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F09950.pdf
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T09950.pdf
917    ^aGift :^c200
955    ^a1 เล่ม
999    ^anopparat
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
TD195.P5 ค125 2561  
  Barcode: 30100100104279
มุมหนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 8 กันยายน 2563
  จอง

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สิทธิมนุษยชน]
    หัวเรื่อง [สิทธิชุมชน]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการติดตามก..
Bib 9950

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.