ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    180704s2558||||th 000 0 tha d
020    ^a9786163827272 (pbk.)
050  4 ^aHV6626^bก815 2558
100 1  ^aเกสรา ศรีพิชญาการ
245 10 ^aการพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว /^cเกสรา ศรีพิชญาการ
246 31 ^aNursing care of women inflicted by family violence
260    ^aเชียงใหม่ :^bคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,^c2558.
300    ^a362 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c25 ซม.
520 3  ^aกระบวนการยุติธรรมของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการกับความรุนแรงต่อภรรยาจากเดิมที่มุ่งการเอาผิดลงโทษมาเป็นการฟื้นฟูเพื่อรักษาความผาสุกของครอบครัว หนังสือเล่มนี้ จะสร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของกฎหมาย ให้เข้าใจระบบที่ใช้ฟื้นฟูมากกว่าการเอาผิดลงโทษ สามีอาจจะไม่ต้องรับโทษอาญาแต่เข้ารับการบำบัดรักษาเพื่อรักษาความผาสุกของครอบครัวไว้ พยาบาลมีบทบาทในการให้ข้อมูลเรื่องสิทธิทางกฎหมาย ต่าง ๆ เพื่อให้สตรีสามารถตัดสินใจเลือกใช้กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนส่งต่อสตรีไปรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
650  4 ^aความรุนแรงต่อสตรี
650  4 ^aสตรีที่ถูกทารุณ
650  4 ^aความรุนแรงในครอบครัว
650  4 ^aพยาบาล
710 2  ^aมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^bคณะพยาบาลศาสตร์
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T09303.pdf
917    ^aCU :^c450
955    ^a1 เล่ม
999    ^anopparat
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV6626 ก815 2558  
  Barcode: 30100100103876
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ความรุนแรงต่อสตรี]
    หัวเรื่อง [สตรีที่ถูกทารุณ]
    หัวเรื่อง [ความรุนแรงในครอบครัว]
    หัวเรื่อง [พยาบาล]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลสตรีที่..
Bib 9303

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.