ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nmm 2200000uu 4500
008    150924s2558||||th 000 0 tha d
099    ^aENT ร852 2558
245 00 ^aเรื่องเล่าใต้ฮิญาบ/^cสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์กรเครือข่าย
246 30 ^aWomen's access to justice
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,^c2558.
300    ^a1 ซีดี-รอม :^bสี, เสียง ;^c4 3/4 นิ้ว.
500    ^aได้รับการสนับสนุนจาก UN Women, กระทรวงต่างประเทศ, การค้าและพัฒนาประเทศแคนาดา และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยนชนแห่งชาติ จัดทำโดย มูลนิธิผู้หญิง มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ
520    ^aสารคดีนำเสนอความรุนแรงที่ผู้หญิงมุสลิมในภาคใต้เผชิญกับปัญหาความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ การถูกบังคับแต่งงาน การถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว อคติ การตีตรา การแก้ปัญหาอุปสรรคการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมเป็นรากฐานสำคัญของสังคม กรณีที่กฎหมายและระบบยุติธรรมเอื้อประโยชน์ให้ผู้หญิงจะเป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้มแข็งในแง่มุมต่างๆของชีวิตผู้หญิง จะเป็นเงื่อนไขที่นำไปสู่การเคารพศักดิ์ศรี ความเสมอภาค ความเท่าเทียมและความยุติธรรมให้แก่ผู้หญิง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ขัดแย้งทางอาวุธ ผู้หญิงยังต้องเผชิญกับความรุนแรงซ้ำซ้อน ทั้งจากสถานการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยเหตุแห่งเพศ หรือการใช้เพศเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างของคู่ขัดแย้ง การจัดทำแนวปฏิบัติในการคุ้มครองและส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมลายูมุสลิมชายแดนใต้ โดยมีข้อเสนอต่อกลไกศาสนาและข้อเสนอแนะต่อกลไกฝ่ายปกครองและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ นับเป็นกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามเชิงบวกและหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW).
650  4 ^aสิทธิสตรี
650  4 ^aความรุนแรงในครอบครัว
650  4 ^aความรุนแรงต่อสตรี
650  4 ^aสตรีที่ถูกทารุณ
650  4 ^aศาสนาอิสลาม
650  4 ^aสตรีในศาสนาอิสลาม
650  4 ^aปัญหาสังคม
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^xวีดีทัศน์
655  4 ^aสารคดี
655  4 ^aDocumentary
710 1  ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
710 1  ^aมูลนิธิผู้หญิง
710 1  ^aมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
710 1  ^aสถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ
710 1  ^aมหาวิทยาลัยพายัพ
710 1  ^aกระทรวงต่างประเทศ
710 1  ^aForeign Affairs, Trade and Development Canada
710 1  ^aUN Women
917    ^aNHRC :^c100
955    ^a5 copies
999    ^anopparat
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. สื่อมัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดีย
ENT ร852 2558 c.1 
  Barcode: 32100100000920
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. สื่อมัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดีย
ENT ร852 2558 c.2 
  Barcode: 32100100000937
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. สื่อมัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดีย
ENT ร852 2558 c.3 
  Barcode: 32100100000944
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. สื่อมัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดีย
ENT ร852 2558 c.4 
  Barcode: 32100100000951
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. สื่อมัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดีย
ENT ร852 2558 c.5 
  Barcode: 32100100000968
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สิทธิสตรี]
    หัวเรื่อง [ความรุนแรงในครอบครัว]
    หัวเรื่อง [ความรุนแรงต่อสตรี]
    หัวเรื่อง [สตรีที่ถูกทารุณ]
    หัวเรื่อง [ศาสนาอิสลาม]
    หัวเรื่อง [สตรีในศาสนาอิสลาม]
    หัวเรื่อง [ปัญหาสังคม]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เรื่องเล่าใต้ฮิญ..
Bib 8743

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.