ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    150316s2558||||th 000 0 tha d
020    ^a9786167213279 (pbk.)
050  4 ^aK5304.A35T^bก529 2558
245 10 ^aการอนุวัติกฎหมายไทยตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีและเพื่อเตรียมรองรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ รวมทั้งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย /^cอัจฉรา ฉายากุล...[และคนอื่นๆ]
246 31 ^aThe amendment and adoption of Thai laws in compliance with the convention against torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) and preparation to the accession to the optional protocol of CAT and the amendment and adoption of Thai Laws in compliance with the Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (CED)
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงาน, ^c2557.
300    ^a143 หน้า ;^c21 ซม.
505 0  ^aรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย --^tเหตุผลและความเป็นมา --^tอำนาจหน้าที่ --^tส่วนที่ 1 การอนุวัติกฎหมายภายในให้เป็นไปตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) และเพื่อเตรียมรองรับการดำเนินการตามพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (OPCAT) --^tส่วนที่ 2 การเตรียมรองรับการดำเนินการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย (Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance : CED) --^tส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการอนุวัติกฎหมายภายในให้เป็นไปตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) และเพื่อเตรียมการรองรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ (OPCAT) รวมทั้งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย (CED) --^tความเห็นและมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
650  0 ^aสิทธิมนุษยชน^xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
650  4 ^aการลงโทษ
653  4 ^aการต่อต้านการทรมาน
653  0 ^aCAT
653  0 ^aConvention Against Torture and other cruel inhuman or degrading treatment or punishment (CAT)
700 0  ^aอัจฉรา ฉายากุล
700 0  ^aหรรษา บุญรัตน์
700 0  ^aชุลีพร เดชขำ
700 0  ^aสันติ ลาตีฟี
700 0  ^aรุจาภา อำไพรัตน์
710 1  ^aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
710 1  ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
856 40 ^zE-book^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E08499/ebook.html
856 40 ^zเอกสารฉบับเต็ม^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F08499.pdf
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T08499.pdf
917    ^aNHRC :^c250
955    ^a5 เล่ม
999    ^anopparat
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K5304.A35T ก529 2558 c.1 
  Barcode: 31100100015468
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K5304.A35T ก529 2558 c.2 
  Barcode: 31100100015475
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K5304.A35T ก529 2558 c.3 
  Barcode: 31100100015482
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K5304.A35T ก529 2558 c.4 
  Barcode: 31100100015499
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K5304.A35T ก529 2558 c.5 
  Barcode: 31100100015505
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การลงโทษ]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การอนุวัติกฎหมาย..
Bib 8499

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.