ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 01174nam 2200277 a 4500
008    150107s2556 th a 001 0 tha
020    ^a9786167213248 (pbk.)
050  4 ^aJC580.T5^bป359 2556
110 1  ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
245 10 ^aรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556/^cคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
246 30 ^aรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556
246 31 ^aReport on human rights situation of Thailand and annual report of the year 2013
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงาน, ^c[2557].
300    ^a271 หน้า :^bภาพประกอบสี ;^c30 ซม.
505 0  ^aภาคที่ 1 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2556 --^tบทที่ 1 กรอบการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน --^tบทที่ 2 การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2556 --^tสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง --^tสิทธิในกระบวนการยุติธรรม --^tสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม --^tสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม --^tการคุ้มครองและช่วยเหลือกลุ่มที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน --^tสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ --^tการประเมินสถานการณ์เตรียมการเข้าภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง.
505 0  ^aภาคที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 --^tบทที่ 3 ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 --^tการตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน --^tการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย --^tการเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ --^tการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนศึกษา --^tการส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานเครือข่าย --^tการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน --^tการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ --^tการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ --^tการบริหารจัดการ --^tการบริหารจัดการ --^tรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน.
610 24 ^aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ^zไทย^xผลงาน
610 24 ^aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ^zไทย^vรายงานประจำปี
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^zไทย^xการประเมิน
653    ^aรายงานประเมินสถานการณ์
653    ^aรายงานประจำปี
710 1  ^aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
710 1  ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
856 40 ^zE-book^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E08345/ebook.html
856 40 ^zเอกสารฉบับเต็ม^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F08345.pdf
856 40 ^zบทสรุปผู้บริหาร^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Abstract/A08345.pdf
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T08345.pdf
917    ^aNHRCT :^c500
955    ^a5 เล่ม
999    ^anopparat
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
JC580.T5 ป359 2556  
  Barcode: 32100100000487
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ป359 2556 c.1 
  Barcode: 31100100015338
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ป359 2556 c.2 
  Barcode: 31100100015345
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ป359 2556 c.3 
  Barcode: 31100100015352
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ป359 2556 c.4 
  Barcode: 31100100015369
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ป359 2556 c.5 
  Barcode: 31100100015376
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการประเมิน..
Bib 8345

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.