ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    141030s2557||||th 000 0 tha d
020    ^a9786167213224 (pbk.)
050  4 ^aHV8699.T5^bท882 2557
245 10 ^aรายงานการศึกษาเรื่องโทษประหารชีวิตในประเทศไทย/^cคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
246 30 ^aโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
246 31 ^aStudy report on death penalty in Thailand
260    ^aกรุงเทพฯ :^bคณะอนุกรรมการ, ^c2557.
300    ^a220 หน้า ;^c30 ซม.+^e1 ซีดี-รอม.
505 0  ^aบทที่ 1 บทนำ --^tบทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง --^tความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโทษประหารประหารชีวิต --^tพัฒนาการเกี่ยวกับการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทยและต่างประเทศ --^tสถานการณ์เกี่ยวกับการประหารชีวิตในปัจจุบัน --^tสิทธิมนุษยชนกับโทษประหารชีวิต --^tโทษประหารชีวิตกับหลักการที่สำคัญในสังคมไทย --^tบทที่ 3 ผลการเสวนา --^tการเสวนา เรื่อง “โทษประหารชีวิต...สังคมไทยคิดอย่างไร” --^tการเสวนา เรื่อง “โทษประหารชีวิต” --^tบทที่ 4 บทวิเคราะห์ --^tบทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.
520    ^aรายงานเรื่อง “โทษประหารชีวิตในประเทศไทย” พบว่าโทษประหารชีวิตเป็นการลงโทษผู้กระทำผิดที่มีกำหนดโทษสูงสุดของสังคมมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยในอดีตเป็นการลงโทษด้วยวิธีการที่โหดร้ายทารุณเพื่อแก้แค้นทดแทนต่อผู้กระทำผิดเป็นสำคัญ รวมทั้งเพื่อเป็นการข่มขู่ยับยั้งและการตัดโอกาสในการกระทำผิด เพื่อเป็นการตอบสนองต่อรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคม หากแต่ปัจจุบันวัตถุประสงค์ของการลงโทษได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเป็นสำคัญ ประกอบกับการลงโทษประหารชีวิตเพื่อเป็นการแก้แค้นทดแทนไม่ได้ทำให้สังคมเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ประการใด นอกจากนี้การใช้โทษประหารชีวิตไม่สามารถมีผลต่อการยับยั้งอาชญากรรมได้อย่างแท้จริง รวมทั้งกระแสการให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในสังคม ทำให้ประเทศส่วนใหญ่ได้มีการยกเลิกการใช้โทษประหารชีวิต เพราะการใช้โทษประหารชีวิตเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักของศาสนา ด้วยเหตุนี้ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกจำนวนมากกว่าสองในสามได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ...
610 20 ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ^xวิจัย
610 20 ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ^xรายงานการวิจัย
650  4 ^aการประหารชีวิตและเพชฌฆาต^zไทย
650  4 ^aการลงโทษ^zไทย
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^zไทย
653    ^aประหารชีวิต
653    ^aสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล (Personal Rights and Liberties)
653    ^aสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย (Right and liberty in the life and person)
653    ^aการทรมาน (Torture)
653    ^aสิทธิในกระบวนการยุติธรรม (Rights in Judicial Process)
655    ^aรายงานการวิจัย
710 2  ^aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. ^bคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
856 40 ^zE-book^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E08301/ebook.html
856 40 ^zเอกสารฉบับเต็ม^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F08301.pdf
856 40 ^zบทสรุปผู้บริหาร^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Abstract/A08301.pdf
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T08301.pdf
917    ^aNHRC :^c500
955    ^a5 เล่ม
999    ^anopparat
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV8699.T5 ท882 2557 c.1 
  Barcode: 31100100015000
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
HV8699.T5 ท882 2557 c.1 
  Barcode: 32100100000371
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV8699.T5 ท882 2557 c.2 
  Barcode: 31100100015017
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
HV8699.T5 ท882 2557 c.2 
  Barcode: 32100100000449
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV8699.T5 ท882 2557 c.3 
  Barcode: 31100100015024
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
6. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
HV8699.T5 ท882 2557 c.3 
  Barcode: 32100100000456
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
7. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV8699.T5 ท882 2557 c.4 
  Barcode: 31100100015031
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
8. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
HV8699.T5 ท882 2557 c.4 
  Barcode: 32100100000463
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
9. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV8699.T5 ท882 2557 c.5 
  Barcode: 31100100015048
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
10. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
HV8699.T5 ท882 2557 c.5 
  Barcode: 32100100000470
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการศึกษาเร..
Bib 8301

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.