ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    120520s2557||||th 000 0 tha d
020    ^a9786167213255 (pbk.)
050  4 ^aHD60^bพ643 2557
100 0  ^aพิชัยศักดิ์ หรยางกูร
245 10 ^aหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ :^bตามกรอบงานองค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา/^cพิชัยศักดิ์ หรยางกูร, เจษฎา ไชยคุปต์, อัญชลี ศุภสกุลชัย
246 31 ^aGuiding principles on business and human rights : implementing the United Nations "protect, respect and remedy framework"
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงาน, ^c2557.
300    ^a79 หน้า ;^c21 ซม.+^e1 ซีดี-รอม.
500    ^aแปลจาก "Guiding principles on business and human rights : implementing the United Nations "protect, respect and remedy framework"
505 0  ^aภาคที่ 1 ความเป็นมา --^tภาคที่ 2 หลักการชี้แนะ เรื่อง สิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจตามกรอบงานของสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพและเยียวยาเพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริงจัง --^tส่วนที่ 1 หน้าที่ของรัฐในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (The State duty to protect human rights) --^tก. หลักการพื้นฐาน --^tข.หลักการในการดำเนินการ --^tส่วนที่ 2 ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน (The corporate responsibility to respect human rights) --^tก. หลักการพื้นฐาน --^tข.หลักการในการดำเนินการ --^tส่วนที่ 3 การเข้าถึงการเยียวยา (Access to remedy) --^tก. หลักการพื้นฐาน --^tข.หลักการในการดำเนินการ.
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^xธุรกิจ
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^xการคุ้มครอง
650  4 ^aความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม^xความร่วมมือระหว่างประเทศ
650  4 ^aความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
650  0 ^aHuman rights^xBusiness
650  0 ^aSocial responsibility of business
650  0 ^aInternational business enterprises^xMoral and ethical aspects
653    ^aสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ
653    ^aธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
695    ^aBrochure001-3
700 0  ^aเจษฎา ไชยคุปต์
700 0  ^aอัญชลี ศุภสกุลชัย
710 1  ^aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
710 1  ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. ^bสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
710 1  ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. ^bสำนักวิจัยและวิชาการ
856 40 ^zE-book^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E08289/ebook.html
856 40 ^zเอกสารฉบับเต็ม^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F08289.pdf
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T08289.pdf
917    ^aNHRC :^c250
955    ^a5 เล่ม
999    ^apeeranan
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
HD60 พ643 2557  
  Barcode: 32100100000425
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 พ643 2557 c.1 
  Barcode: 31100100014614
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 พ643 2557 c.2 
  Barcode: 31100100014621
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 พ643 2557 c.3 
  Barcode: 31100100014638
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 พ643 2557 c.4 
  Barcode: 31100100014645
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 พ643 2557 c.5 
  Barcode: 31100100014652
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ]
    หัวเรื่อง [Social responsibility of business]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: หลักการชี้แนะเรื..
Bib 8289

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.