ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 01174nam 2200277 a 4500
008    121010s2555 th a 001 0 tha
050  4 ^aHV6626.54.T5^bร451 2555 v.1
245 00 ^aรายงานการศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก :^bเด็กระดับประถมศึกษาตอนปลาย /^cสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
246 30 ^aการศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก : เด็กระดับประถมศึกษาตอนปลาย. ^nเล่ม 1
246 38 ^aรายงานการศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กระดับประถมศึกษาตอนปลาย
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงาน, ^c2555.
300    ^a475 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c29 ซม.+^e1 ซีดี-รอม.
500    ^aห้องสมุดมี : v.1 - v.11
536    ^aอภินันทนาการจาก ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์
650  4 ^aความรุนแรงต่อเด็ก^zไทย
650  4 ^aการทารุณเด็ก^zไทย
650  4 ^aความรุนแรงในครอบครัว
710 1  ^aกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. ^bสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T05116.pdf
917    ^aGift :^c500
955    ^a1 เล่ม
999    ^acat1
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV6626.54.T5 ร451 2555 v.1  
  Barcode: 30100100025369
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
HV6626.54.T5 ร451 2555 v.1  
  Barcode: 33100100000592
มุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ความรุนแรงในครอบครัว]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการศึกษาเก..
Bib 5116

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.