ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    120622s2548||||th 000 0 tha d
020    ^a9749153294 (pbk.)
050  4 ^aK639.A35^bห321 2548
245 00 ^aหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก /^cจัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
246 31 ^aConvention on the rights of the child
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 2.
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงาน, ^c2548.
300    ^a81 หน้า ;^c15 ซม.
546    ^aเนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
650  4 ^aกฎหมายระหว่างประเทศ
650  4 ^aสิทธิเด็ก
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
650  4 ^aอนุสัญญาสิทธิเด็ก
653    ^aCRC
710 2  ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
856 40 ^zE-book^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E03986/ebook.html
856 40 ^zเอกสารฉบับเต็ม^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F03986.pdf
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T03986.pdf
917    ^aARC :^c30
955    ^a3 เล่ม
999    ^acat7
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K639.A35 ห321 2548 c.1 
  Barcode: 31100100005995
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K639.A35 ห321 2548 c.2 
  Barcode: 31100100006008
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K639.A35 ห321 2548 c.3 
  Barcode: 31100100006015
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [กฎหมายระหว่างประเทศ]
    หัวเรื่อง [สิทธิเด็ก]
    หัวเรื่อง [อนุสัญญาสิทธิเด็ก]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: หลักกฎหมายระหว่า..
Bib 3986

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.