ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    121010s2549||||th a 000 0 tha d
050  4 ^aQH77.T5^bก451 2549
245 10 ^aการดำเนินงานของประเทศไทยตามข้อตกลงพหุภาคีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ /^cคณะบรรณาธิการ, อัษฎาพร ไกรพานนท์...[และคนอื่นๆ]
260    ^aกรุงเทพฯ :^bกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ^c2549.
300    ^a284 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c30 ซม.
500    ^aฉบับถ่ายเอกสาร
520    ^aหนังสือฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข้อตกลงระหว่างประเทศและการดำเนินงานของประเทศไทยตามข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดในเอกสารเป็นการดำเนินงานของประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มตามสภาพปัญหาและลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยแต่ละกลุ่มจะศึกษาอนุสัญญา พิธีสารและข้อตกลงหลักที่สำคัญ ได้แก่ 1. กลุ่มการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ 2. กลุ่มการจัดการสารเคมี 3. กลุ่มปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านภูมิอากาศ 4. กลุ่มการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 5.กลุ่มสิ่งแวดล้อมทางทะเลชายฝั่ง 6.กลุ่มข้อตกลงด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม.
650  4 ^aการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
650  4 ^aการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
650  4 ^aทรัพยากรธรรมชาติ
650  4 ^aการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
700 0  ^aอัษฎาพร ไกรพานนท์, ^eบรรณาธิการ
710 1  ^aกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T03659.pdf
917    ^aLIB :^c100
955    ^a1 เล่ม
999    ^anopparat
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QH77.T5 ก451 2549  
  Barcode: 30100100064184
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ]
    หัวเรื่อง [การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ]
    หัวเรื่อง [ทรัพยากรธรรมชาติ]
    หัวเรื่อง [การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การดำเนินงานของป..
Bib 3659

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.