ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    120507s2546||||th m 000 0 tha d
020    ^a9740909566 (hbk.)
050  4 ^aHV9202.55.A5^bท362 2546
100 0  ^aทัศนัย พรั่งพิบูลย์
245 10 ^aสิทธิมนุษยชน :^bกรณีการคุ้มครองสิทธิเด็กระหว่างการสอบสวนคดีอาญาชั้นพนักงานสอบสวน (ตำรวจ) /^cทัศนัย พรั่งพิบูลย์
260    ^aกรุงเทพฯ :^bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ^c2546.
300    ^a(11), 110 แผ่น ;^c30 ซม.
502    ^aวิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
520 3  ^aศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีสิทธิมนุษยชนพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542 และปัญหาที่มีผลกระทบจากการสอบสวนเด็กในคดีอาญาซึ่งได้นำเอาแนวความคิดจากการสอบสวนเด็กในต่างประเทศมากำหนดเป็นมาตรการคุ้มครองสิทธิเด็กให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 โดยกำหนดรูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการให้มีลักษณะแตกต่างจากวิธีการสอบสวนการฟ้องร้องและการพิจารณาคดีสัญญาทั่วไป
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^zไทย
650  4 ^aสิทธิเด็ก^zไทย
650  4 ^aการสอบสวนคดีอาญา^zไทย
650  4 ^aกระบวนการยุติธรรมสำหรับเยาวชน
655  4 ^aวิทยานิพนธ์
710 2  ^aมหาวิทยาลัยรามคำแหง. ^bคณะนิติศาสตร์
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T02222.pdf
917    ^aLIB :^c500
955    ^aT1 เล่ม
999    ^acat4
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV9202.55.A5 ท362 2546  
  Barcode: 30100100052372
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 22 ธันวาคม 2563
  จอง

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [กระบวนการยุติธรรมสำหรับเยาวชน]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สิทธิมนุษยชน กร..
Bib 2222

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.