ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก TD195.P5 ค125 2561
 ISBN 9786164686601 (pbk.)
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะทำงานติดตามการลงทุนข้ามพรมแดน
 ชื่อเรื่อง รายงานการติดตามการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ : ผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน/ คณะทำงานติดตามการลงทุนข้ามพรมแดน (ETOs Watch: Extra Territotial Obligations)
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Spine title: รายงานการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ : ผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะทำงานติดตามการลงทุนข้ามพรมแดน, 2561.
 รูปเล่ม 179 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: ภาพรวมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ
-- สถานภาพการตรวจสอบโครงการ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-- นโยบายของรัฐบาลไทย
-- การสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศกัมพูชา
-- การสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศ สปป.ลาว
-- การสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศเมียนมา
-- การสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศเวียดนาม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: กรณีศึกษา
-- โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี แขวงไซยะบุรี ประเทศ สปป.ลาว
-- โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำปากแบง
-- โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสาลิกไนต์ เมืองหงสา แขวงไซยะบุรี
-- โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำฮัตจี รัฐกะเหรี่ยง
-- โครงการท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
-- โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเย รัฐมอญ ประเทศเมียนมา
-- โครงการเหมืองแร่ดีบุกเฮงดา เมืองมยิตตา ประเทศเมียนมา
-- โครงการเหมืองถ่านหินบานชอง เมืองทวาย ภาคตะนาวศรี ประเทศเมียนมา
-- โครงการโรงงานปูนซีเมนต์และโรงไฟฟ้าถ่านหินเมาะลัมใย รัฐมอญ
-- โครงการสัมปทานที่ดินทางเศรษฐกิจเพื่อปลูกอ้อยและทำโรงงานน้ำตาลจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา -- โครงการสัมปทานที่ดินทางเศรษฐกิจเพื่อการปลูกอ้อยและทำโรงงานน้ำตาลจังหวัดโอดอร์เมียนเจย ประเทศกัมพูชา -- โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกวางจิ ประเทศเวียดนาม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: สรุปภาพรวมปัญหาสิทธิมนุษยชนและผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากโครงการในกรณีศึกษา
-- ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน
-- ผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน
-- ช่องว่างของกฎหมาย และความรับผิดชอบ.
 บทคัดย่อ Summary: เนื้อหาของรายงานฉบับนี้ ได้แบ่งประเด็นหลักๆ ได้แก่ การศึกษาภาพรวมของการลงทุนโดยตรงของไทยทั่วโลกและในภูมิภาคอาเซียน นโยบายส่งเสริมการลงทุนของประเทศในภูมิภาค CLMV สถานการณ์ตรวจสอบโครงการต่างๆ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ถึงเดือนกันยายน 2560) กรณีศึกษา 12 กรณี (ในแต่ละกรณีจะได้ศึกษาถึงรูปแบบการลงทุน หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม).
 บทคัดย่อ Summary: รายงานฉบับนี้ได้ข้อค้นพบสำคัญ คือ สถานการณ์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนโดยตรงในประเทศเพื่อนบ้านนั้นเกิดจากปัจจัยสำคัญ อาทิ ช่องว่างการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ช่องว่างของกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่องว่างของกฎหมายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การเปิดเผยข้อมูลและกระบวนการรับฟังความเห็นที่ไม่สมบูรณ์ ความรับผิดชอบของธนาคารพาณิชย์ที่ให้เงินกู้แก่โครงการต่างๆ เป็นต้น.
 หัวเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ--แง่สิ่งแวดล้อม
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน
 หัวเรื่อง สิทธิชุมชน
 ผู้แต่งนิติบุคคล ETOs Watch
 ผู้แต่งนิติบุคคล Extra Territotial Obligations
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
TD195.P5 ค125 2561  
  Barcode: 30100100104279
มุมหนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 15 มกราคม 2564
  จอง

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สิทธิมนุษยชน]
    หัวเรื่อง [สิทธิชุมชน]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการติดตามก..
Bib 9950

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.