ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก K5304.A35T ก529 2558
 ISBN 9786167213279 (pbk.)
 ชื่อเรื่อง การอนุวัติกฎหมายไทยตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีและเพื่อเตรียมรองรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ รวมทั้งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย / อัจฉรา ฉายากุล...[และคนอื่นๆ]
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง The amendment and adoption of Thai laws in compliance with the convention against torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) and preparation to the accession to the optional protocol of CAT and the amendment and adoption of Thai Laws in compliance with the Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (CED)
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
 รูปเล่ม 143 หน้า ; 21 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
-- เหตุผลและความเป็นมา
-- อำนาจหน้าที่
-- ส่วนที่ 1 การอนุวัติกฎหมายภายในให้เป็นไปตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) และเพื่อเตรียมรองรับการดำเนินการตามพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (OPCAT)
-- ส่วนที่ 2 การเตรียมรองรับการดำเนินการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย (Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance : CED)
-- ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการอนุวัติกฎหมายภายในให้เป็นไปตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) และเพื่อเตรียมการรองรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ (OPCAT) รวมทั้งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย (CED)
-- ความเห็นและมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง การลงโทษ
 คำศัพท์ การต่อต้านการทรมาน
 คำศัพท์ CAT
 คำศัพท์ Convention Against Torture and other cruel inhuman or degrading treatment or punishment (CAT)
 ผู้แต่งร่วม อัจฉรา ฉายากุล
 ผู้แต่งร่วม หรรษา บุญรัตน์
 ผู้แต่งร่วม ชุลีพร เดชขำ
 ผู้แต่งร่วม สันติ ลาตีฟี
 ผู้แต่งร่วม รุจาภา อำไพรัตน์
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K5304.A35T ก529 2558 c.1 
  Barcode: 31100100015468
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K5304.A35T ก529 2558 c.2 
  Barcode: 31100100015475
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K5304.A35T ก529 2558 c.3 
  Barcode: 31100100015482
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K5304.A35T ก529 2558 c.4 
  Barcode: 31100100015499
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K5304.A35T ก529 2558 c.5 
  Barcode: 31100100015505
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การลงโทษ]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การอนุวัติกฎหมาย..
Bib 8499

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.