ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก JC580.T5 ป359 2556
 ISBN 9786167213248 (pbk.)
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556/ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Report on human rights situation of Thailand and annual report of the year 2013
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2557].
 รูปเล่ม 271 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: ภาคที่ 1 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2556
-- บทที่ 1 กรอบการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
-- บทที่ 2 การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2556
-- สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
-- สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
-- สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-- สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
-- การคุ้มครองและช่วยเหลือกลุ่มที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
-- สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
-- การประเมินสถานการณ์เตรียมการเข้าภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: ภาคที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556
-- บทที่ 3 ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556
-- การตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
-- การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย
-- การเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ
-- การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนศึกษา
-- การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานเครือข่าย
-- การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
-- การดำเนินงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
-- การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
-- การบริหารจัดการ -- การบริหารจัดการ -- รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน.
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--ไทย--ผลงาน
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--ไทย--รายงานประจำปี
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย--การประเมิน
 คำศัพท์ รายงานประเมินสถานการณ์
 คำศัพท์ รายงานประจำปี
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 เชื่อมโยง บทสรุปผู้บริหาร
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
JC580.T5 ป359 2556  
  Barcode: 32100100000487
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ป359 2556 c.1 
  Barcode: 31100100015338
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ป359 2556 c.2 
  Barcode: 31100100015345
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ป359 2556 c.3 
  Barcode: 31100100015352
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ป359 2556 c.4 
  Barcode: 31100100015369
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ป359 2556 c.5 
  Barcode: 31100100015376
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการประเมิน..
Bib 8345

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.