ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HV8699.T5 ท882 2557
 ISBN 9786167213224 (pbk.)
 ชื่อเรื่อง รายงานการศึกษาเรื่องโทษประหารชีวิตในประเทศไทย/ คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง โทษประหารชีวิตในประเทศไทย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Study report on death penalty in Thailand
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2557.
 รูปเล่ม 220 หน้า ; 30 ซม.+ 1 ซีดี-รอม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: บทที่ 1 บทนำ
-- บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
-- ความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโทษประหารประหารชีวิต
-- พัฒนาการเกี่ยวกับการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทยและต่างประเทศ
-- สถานการณ์เกี่ยวกับการประหารชีวิตในปัจจุบัน
-- สิทธิมนุษยชนกับโทษประหารชีวิต
-- โทษประหารชีวิตกับหลักการที่สำคัญในสังคมไทย
-- บทที่ 3 ผลการเสวนา
-- การเสวนา เรื่อง “โทษประหารชีวิต...สังคมไทยคิดอย่างไร”
-- การเสวนา เรื่อง “โทษประหารชีวิต”
-- บทที่ 4 บทวิเคราะห์ -- บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.
 บทคัดย่อ Summary: รายงานเรื่อง “โทษประหารชีวิตในประเทศไทย” พบว่าโทษประหารชีวิตเป็นการลงโทษผู้กระทำผิดที่มีกำหนดโทษสูงสุดของสังคมมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยในอดีตเป็นการลงโทษด้วยวิธีการที่โหดร้ายทารุณเพื่อแก้แค้นทดแทนต่อผู้กระทำผิดเป็นสำคัญ รวมทั้งเพื่อเป็นการข่มขู่ยับยั้งและการตัดโอกาสในการกระทำผิด เพื่อเป็นการตอบสนองต่อรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคม หากแต่ปัจจุบันวัตถุประสงค์ของการลงโทษได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเป็นสำคัญ ประกอบกับการลงโทษประหารชีวิตเพื่อเป็นการแก้แค้นทดแทนไม่ได้ทำให้สังคมเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ประการใด นอกจากนี้การใช้โทษประหารชีวิตไม่สามารถมีผลต่อการยับยั้งอาชญากรรมได้อย่างแท้จริง รวมทั้งกระแสการให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในสังคม ทำให้ประเทศส่วนใหญ่ได้มีการยกเลิกการใช้โทษประหารชีวิต เพราะการใช้โทษประหารชีวิตเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักของศาสนา ด้วยเหตุนี้ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกจำนวนมากกว่าสองในสามได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ...
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--วิจัย
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--รายงานการวิจัย
 หัวเรื่อง การประหารชีวิตและเพชฌฆาต--ไทย
 หัวเรื่อง การลงโทษ--ไทย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย
 คำศัพท์ ประหารชีวิต
 คำศัพท์ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล (Personal Rights and Liberties)
 คำศัพท์ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย (Right and liberty in the life and person)
 คำศัพท์ การทรมาน (Torture)
 คำศัพท์ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม (Rights in Judicial Process)
 คำศัพท์เนื้อหา รายงานการวิจัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 เชื่อมโยง บทสรุปผู้บริหาร
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV8699.T5 ท882 2557 c.1 
  Barcode: 31100100015000
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
HV8699.T5 ท882 2557 c.1 
  Barcode: 32100100000371
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV8699.T5 ท882 2557 c.2 
  Barcode: 31100100015017
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
HV8699.T5 ท882 2557 c.2 
  Barcode: 32100100000449
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV8699.T5 ท882 2557 c.3 
  Barcode: 31100100015024
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
6. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
HV8699.T5 ท882 2557 c.3 
  Barcode: 32100100000456
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
7. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV8699.T5 ท882 2557 c.4 
  Barcode: 31100100015031
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
8. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
HV8699.T5 ท882 2557 c.4 
  Barcode: 32100100000463
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
9. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV8699.T5 ท882 2557 c.5 
  Barcode: 31100100015048
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
10. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
HV8699.T5 ท882 2557 c.5 
  Barcode: 32100100000470
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการศึกษาเร..
Bib 8301

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.