ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HV1559.T5 ค695 2546
 ISBN 9749159225 (pbk.)
 ชื่อเรื่อง คู่มือคนพิการ / สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์, 2546.
 รูปเล่ม 64 หน้า ; 21 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: การจดทะเบียนคนพิการ
-- บริการทางการแพทย์
-- บริการทางการศึกษา
-- บริการทางอาชีพ
-- บริการทางสังคม
-- รายชื่อองค์กรเอกชนที่ให้บริการแก่คนพิการประเภทต่างๆ.
 หัวเรื่อง คนพิการ--การศึกษา
 หัวเรื่อง คนพิการ--การสงเคราะห์
 หัวเรื่อง คนพิการ--การฟื้นฟูสมรรถภาพ
 หัวเรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพ
 คำศัพท์ สิทธิคนพิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV1559.T5 ค695 2546  
  Barcode: 30100100074145
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การฟื้นฟูสมรรถภาพ]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: คู่มือคนพิการ ส..
Bib 3796

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.