ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HD60 ส888 2560
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ชื่อเรื่อง หน้าที่ของภาครัฐในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตามหลักการ UNGP/ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Cover title: สู่ความวางใจ ธุรกิจไทยเคารพสิทธิมนุษยชน : เอกสารข้อมูลธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Cover title: Trust
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2560.
 รูปเล่ม 8 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
 หมายเหตุแหล่งที่มา หน้าที่ของภาครัฐในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตามหลักการ UNGP รู้จัก เข้าใจ ใช้ประโยชน์ หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP
 หัวเรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชนสำหรับภาครัฐ
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ธุรกิจ
 หัวเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
 คำศัพท์ UNGP
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. สำนักวิจัยและวิชาการ
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 ส888 2560 c.1 
  Barcode: 31100100022756
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 ส888 2560 c.2 
  Barcode: 31100100022763
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 ส888 2560 c.3 
  Barcode: 31100100022770
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 ส888 2560 c.4 
  Barcode: 31100100022787
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 ส888 2560 c.5 
  Barcode: 31100100022794
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน]
    หัวเรื่อง [ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: หน้าที่ของภาครัฐ..
Bib 9713

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.