ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HD60 ค961 2560
 ชื่อเรื่อง รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562/ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; นณริฏ พิศลยบุตร, หัวหน้าโครงการ ; เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, ที่ปรึกษาโครงการ ; จิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล, ธิปไตย แสละวงศ์, พิสิษฐ์ วงษ์งามดี, นักวิจัย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง โครงการศึกษาวิจัยแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2560.
 รูปเล่ม 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุทั่วไป จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ดร.นณริฏ พิศลยบุตร, หัวหน้าโครงการ ; ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, ที่ปรึกษาโครงการ ; นายจิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล, นักวิจัย ; นายธิปไตย แสละวงศ์, นักวิจัย ; นายพิสิษฐ์ วงษ์งามดี, นักวิจัย.
 หมายเหตุแหล่งที่มา จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาคัดเลือก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 1,552,000 บาท ; ระยะเวลาดำเนินงาน 210 วัน
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--แผนกลยุทธ์
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--วิจัย
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--รายงานการวิจัย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ธุรกิจ
 หัวเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
 หัวเรื่อง Human rights--Business
 หัวเรื่อง Social responsibility of business
 หัวเรื่อง International business enterprises--Moral and ethical aspects
 คำศัพท์ สิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ
 คำศัพท์ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
 คำศัพท์ New Arrivals 06/2017
 คำศัพท์เนื้อหา รายงานการวิจัย
 ผู้แต่งร่วม นณริฏ พิศลยบุตร, หัวหน้าโครงการ
 ผู้แต่งร่วม เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, ที่ปรึกษาโครงการ
 ผู้แต่งร่วม จิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล, นักวิจัย
 ผู้แต่งร่วม ธิปไตย แสละวงศ์, นักวิจัย
 ผู้แต่งร่วม พิสิษฐ์ วงษ์งามดี, นักวิจัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HD60 ค961 2560 c.1 
  Barcode: 31100100021285
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HD60 ค961 2560 c.2 
  Barcode: 31100100021292
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ]
    หัวเรื่อง [Social responsibility of business]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานฉบับสมบูรณ..
Bib 9220

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.