ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HV8699.T5 ท881 2559
 ISBN 9786167213637 (pbk.)
 ชื่อเรื่อง โทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน/ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; คณะผู้จัดทำ, อังคณา สังข์ทอง, ลดาพร เผ่าเหลืองทอง, ชมพูนุท ป้อมป้องศึก, รุจาภา อำไพรัตน์, ศรัทธาวุฒิ จันขันธ์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Death penalty human rights
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559.
 รูปเล่ม 103 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--วิจัย
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--รายงานการวิจัย
 หัวเรื่อง การประหารชีวิตและเพชฌฆาต--ไทย
 หัวเรื่อง การลงโทษ--ไทย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย
 คำศัพท์ ประหารชีวิต
 คำศัพท์เนื้อหา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 ผู้แต่งร่วม อังคณา สังข์ทอง
 ผู้แต่งร่วม ลดาพร เผ่าเหลืองทอง
 ผู้แต่งร่วม ชมพูนุท ป้อมป้องศึก
 ผู้แต่งร่วม รุจาภา อำไพรัตน์
 ผู้แต่งร่วม ศรัทธาวุฒิ จันขันธ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. สำนักวิจัยและวิชาการ
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV8699.T5 ท881 2559 c.1 
  Barcode: 31100100020103
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV8699.T5 ท881 2559 c.2 
  Barcode: 31100100020110
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV8699.T5 ท881 2559 c.3 
  Barcode: 31100100020127
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV8699.T5 ท881 2559 c.4 
  Barcode: 31100100020134
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV8699.T5 ท881 2559 c.5 
  Barcode: 31100100020141
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: โทษประหารชีวิตแล..
Bib 9041

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.