ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HV8699.T5 ท881 2559
 ISBN 9786167213637 (pbk.)
 ชื่อเรื่อง โทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน/ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; คณะผู้จัดทำ, อังคณา สังข์ทอง, ลดาพร เผ่าเหลืองทอง, ชมพูนุท ป้อมป้องศึก, รุจาภา อำไพรัตน์, ศรัทธาวุฒิ จันขันธ์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Death penalty human rights
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559.
 รูปเล่ม 103 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--วิจัย
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--รายงานการวิจัย
 หัวเรื่อง การประหารชีวิตและเพชฌฆาต--ไทย
 หัวเรื่อง การลงโทษ--ไทย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย
 คำศัพท์ ประหารชีวิต
 คำศัพท์เนื้อหา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 ผู้แต่งร่วม อังคณา สังข์ทอง
 ผู้แต่งร่วม ลดาพร เผ่าเหลืองทอง
 ผู้แต่งร่วม ชมพูนุท ป้อมป้องศึก
 ผู้แต่งร่วม รุจาภา อำไพรัตน์
 ผู้แต่งร่วม ศรัทธาวุฒิ จันขันธ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. สำนักวิจัยและวิชาการ
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV8699.T5 ท881 2559 c.1 
  Barcode: 31100100020103
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 11 กันยายน 2560
  จอง
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV8699.T5 ท881 2559 c.2 
  Barcode: 31100100020110
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV8699.T5 ท881 2559 c.3 
  Barcode: 31100100020127
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV8699.T5 ท881 2559 c.4 
  Barcode: 31100100020134
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV8699.T5 ท881 2559 c.5 
  Barcode: 31100100020141
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: โทษประหารชีวิตแล..
Bib 9041

Registered ULIB  Copyright 2017. All Rights Reserved.