ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก JC589 ส928 2559
 ISBN 9786167213576 (pbk.)
 ชื่อเรื่อง เสรีภาพในการถือศาสนา เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ และการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีการห้ามสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามสวมฮิญาบ/ อังคณา สังข์ทอง, ชุลีพร เดชขำ, รุจาภา อำไพรัตน์ ; ที่ปรึกษา, ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์, จันทิมา ธนาสว่างกุล, สุรพงษ์ กองจันทึก, มาโนช นามเดช, วารุณี เจนาคม, สาโรช โชติพันธุ์, อัจฉรา ฉายากุล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Freedom of religion, freedom to manifest religious belief by worship and practice religious principles and the discrimination against muslim women who wear the hijab
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559.
 รูปเล่ม 80 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
 บทคัดย่อ Summary: การสวมผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) เป็นการแสดงออกของสตรีที่นับถือศาสนา ถือเป็นศาสนบัญญัติของศาสนาอิสลาม การจำกัด (หากมี) ต้องเป็นกรณีที่มีความจำ เป็นอย่างยิ่งที่รัฐไม่อาจใช้มาตรการอื่นมาบังคับใช้แทนการใช้มาตรการดังกล่าว โดยต้องไม่กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้น และหากมีผลกระทบกระเทือน ต่อเสรีภาพดังกล่าวต้องกระทบกระเทือนเสรีภาพของผู้นั้นน้อยที่สุด ที่ผ่านมาพบว่า หน่วยงานของรัฐบางแห่งยังมีการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา (การสวมฮิญาบ) เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ และในหน่วยงานภาคเอกชนก็ยังคงพบปัญหาที่ไม่มีกฎ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนาเกี่ยวกับ การแต่งกาย (การสวมฮิญาบ) ที่ชัดเจน จึงอาจทำให้เกิดการปฏิบัติที่มีลักษณะจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นควรศึกษาเรื่องเสรีภาพในการถือศาสนา เสรีภาพในการปฏิบัติตามหลักศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ และการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีการห้ามสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามสวมฮิญาบ และจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐสภา คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้พิจารณาดำ เนินการภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองเสรีภาพในการถือศาสนา เสรีภาพในการปฏิบัติตามหลักศาสนธรรม ศาสนบัญญัติของสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามอย่างจริงจัง.
 หัวเรื่อง สตรีมุสลิม--การแต่งกาย--ไทย
 หัวเรื่อง สตรีกับศาสนา
 หัวเรื่อง สตรีมุสลิม
 หัวเรื่อง สตรีในศาสนาอิสลาม
 หัวเรื่อง ฮิญาบ
 หัวเรื่อง ศาสนาอิสลาม
 คำศัพท์ เสรีภาพในการถือศาสนา
 คำศัพท์ การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
 ผู้แต่งร่วม อังคณา สังข์ทอง
 ผู้แต่งร่วม ชุลีพร เดชขำ
 ผู้แต่งร่วม รุจาภา อำไพรัตน์
 ผู้แต่งร่วม ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม จันทิมา ธนาสว่างกุล, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม สุรพงษ์ กองจันทึก, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม มาโนช นามเดช, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม วารุณี เจนาคม, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม สาโรช โชติพันธุ์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม อัจฉรา ฉายากุล, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 เชื่อมโยง สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC589 ส928 2559 c.1 
  Barcode: 31100100018827
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC589 ส928 2559 c.2 
  Barcode: 31100100018834
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC589 ส928 2559 c.3 
  Barcode: 31100100018841
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC589 ส928 2559 c.4 
  Barcode: 31100100018858
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC589 ส928 2559 c.5 
  Barcode: 31100100018865
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สตรีกับศาสนา]
    หัวเรื่อง [สตรีมุสลิม]
    หัวเรื่อง [สตรีในศาสนาอิสลาม]
    หัวเรื่อง [ศาสนาอิสลาม]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เสรีภาพในการถือศ..
Bib 8886

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.