ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HD60 พ643 2557
 ISBN 9786167213255 (pbk.)
 ผู้แต่ง พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
 ชื่อเรื่อง หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ : ตามกรอบงานองค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา/ พิชัยศักดิ์ หรยางกูร, เจษฎา ไชยคุปต์, อัญชลี ศุภสกุลชัย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Guiding principles on business and human rights : implementing the United Nations "protect, respect and remedy framework"
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Other title: หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : ตามกรอบงานองค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2557.
 รูปเล่ม 79 หน้า ; 21 ซม.+ 1 ซีดี-รอม.
 หมายเหตุทั่วไป แปลจาก "Guiding principles on business and human rights : implementing the United Nations "protect, respect and remedy framework"
 หมายเหตุสารบัญ Contents: ภาคที่ 1 ความเป็นมา
-- ภาคที่ 2 หลักการชี้แนะ เรื่อง สิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจตามกรอบงานของสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพและเยียวยาเพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริงจัง
-- ส่วนที่ 1 หน้าที่ของรัฐในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (The State duty to protect human rights)
-- ก. หลักการพื้นฐาน
-- ข.หลักการในการดำเนินการ
-- ส่วนที่ 2 ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน (The corporate responsibility to respect human rights)
-- ก. หลักการพื้นฐาน
-- ข.หลักการในการดำเนินการ
-- ส่วนที่ 3 การเข้าถึงการเยียวยา (Access to remedy)
-- ก. หลักการพื้นฐาน
-- ข.หลักการในการดำเนินการ.
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ธุรกิจ
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--การคุ้มครอง
 หัวเรื่อง ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม--ความร่วมมือระหว่างประเทศ
 หัวเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
 หัวเรื่อง Human rights--Business
 หัวเรื่อง Social responsibility of business
 หัวเรื่อง International business enterprises--Moral and ethical aspects
 คำศัพท์ สิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ
 คำศัพท์ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
 ผู้แต่งร่วม เจษฎา ไชยคุปต์
 ผู้แต่งร่วม อัญชลี ศุภสกุลชัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. สำนักวิจัยและวิชาการ
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
HD60 พ643 2557  
  Barcode: 32100100000425
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 พ643 2557 c.1 
  Barcode: 31100100014614
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 พ643 2557 c.2 
  Barcode: 31100100014621
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 พ643 2557 c.3 
  Barcode: 31100100014638
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 พ643 2557 c.4 
  Barcode: 31100100014645
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 พ643 2557 c.5 
  Barcode: 31100100014652
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [พิชัยศักดิ์ หรยางกูร]

    หัวเรื่อง [ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ]
    หัวเรื่อง [Social responsibility of business]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: หลักการชี้แนะเรื..
Bib 8289

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.