ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก KPT4720.A312553 พ371 2554
 ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา / นัฑ ผาสุข...[และคนอื่นๆ]
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเขาธิการวุฒิสภา, 2554.
 รูปเล่ม 63, 590 หน้า ; 29 ซม.
 หัวเรื่อง ศาลเยาวชนและครอบครัว--ไทย
 หัวเรื่อง กระบวนการยุติธรรม--ไทย
 หัวเรื่อง พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
 ผู้แต่งร่วม นัฑ ผาสุข
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย
 เชื่อมโยง Electronic Resource
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT4720.A312553 พ371 2554  
  Barcode: 30100100039717
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: พระราชบัญญัติศาล..
Bib 793

Social Bookmarking
Share
Google Wave : Gadget URL

© 2012 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 
120 หมู่ที่ 3 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-3844 , 0-2141-3881 โทรสาร 0-2143-9568


Registered ULIB  Copyright 2016. All Rights Reserved.