ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HD1306.T5 ส948 2551
 ISBN 9789740539759 (pbk. : v.2)
 ชื่อเรื่อง เสียงจากประชาชน การต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดิน กรณีร้องเรียน 2545-2550. เล่ม 2 : "ที่ดินสาธารณะและที่ราชพัสดุ" / บารมี ชัยรัตน์ ... [และคนอื่น ๆ]
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง ที่ดินสาธารณะและที่ราชพัสดุ
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
 รูปเล่ม 296 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: ส่วนที่ 1 เสียงจากประชาชนฯ กรณีร้องเรียน "ที่ดินสาธารณประโยชน์"
-- สถานการณ์ปัญหาที่สาธารณประโยชน์
-- กรณีศึกษา กรณีร้องเรียนที่สำคัญ
-- กระบวนการแก้ไขปัญหาของรัฐ
-- บทเรียนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และข้อเสนอแนะ
-- รายงานผลการตรวจสอบที่ 125/2549 กรณีการตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
-- รายงานผลการตรวจสอบที่ 314/2550 กรณีที่สาธารณประโยชน์หนองขอน อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: ส่วนที่ 2 เสียงจากประชาชนฯ กรณีร้องเรียน "ที่ราชพัสดุ"
-- การบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
-- สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
-- บทวิเคราะห์คำร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรณีศึกษา
-- กระบวนการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของคณะอนุกรรมการฯ
-- บทสรุปและข้อเสนอแนะ
-- รายงานผลการตรวจสอบที่ 358/2550 กรณีการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างฝายหนองหวาย จ.ขอนแก่น
-- รายงานผลการตรวจสอบที่ 77/2550 กรณีจังหวัดทหารบกออกโฉนดทับที่ดินทำกิน จ.สระแก้ว
-- รายงานผลการตรวจสอบที่ 298/2550 กรณีกองทัพอากาศออกหนังสือที่หลวงทับที่ดิน จ.สระแก้ว
-- รายงานผลการตรวจสอบที่ 355/2550 กรณีที่ราชพัสดุทับที่ดินราษฎร ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย.
 หมายเหตุแหล่งที่มา อภินันทนาการจาก นายประนูญ สุวรรณภักดี
 หัวเรื่อง ที่ดินสาธารณะ
 หัวเรื่อง ที่ราชพัสดุ
 หัวเรื่อง สิทธิชุมชน
 หัวเรื่อง กรรมสิทธิ์ที่ดิน
 คำศัพท์ สิทธิที่ดิน
 ผู้แต่งร่วม บารมี ชัยรัตน์
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและป่า
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD1306.T5 ส948 2551 v.2 c.1 
  Barcode: 31100100002420
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD1306.T5 ส948 2551 v.2 c.2 
  Barcode: 31100100002437
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD1306.T5 ส948 2551 v.2 c.3 
  Barcode: 31100100002444
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD1306.T5 ส948 2551 v.2 c.4 
  Barcode: 31100100002451
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD1306.T5 ส948 2551 v.2 c.5 
  Barcode: 31100100002468
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ที่ดินสาธารณะ]
    หัวเรื่อง [ที่ราชพัสดุ]
    หัวเรื่อง [สิทธิชุมชน]
    หัวเรื่อง [กรรมสิทธิ์ที่ดิน]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เสียงจากประชาชน ..
Bib 79

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.