ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HQ784.V55 ส254 2550
 ผู้แต่ง สมบัติ ตาปัญญา
 ชื่อเรื่อง รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย "การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบแนวทางการป้องกันความรุนแรงต่อเด็กแบบยั่งยืน" ปีที่สอง / สมบัติ ตาปัญญา
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง โครงการวิจัย "การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบแนวทางการป้องกันความรุนแรงต่อเด็กแบบยั่งยืน" ปีที่สอง
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.
 รูปเล่ม 37 แผ่น ; 30 ซม.
 หัวเรื่อง ความรุนแรงต่อเด็ก
 หัวเรื่อง ความรุนแรงต่อเด็ก--การป้องกัน
 หัวเรื่อง ความรุนแรงในครอบครัว
 หัวเรื่อง สิทธิเด็ก--ไทย
 คำศัพท์ โครงการป้องกันความรุนแรงที่มีต่อสตรีและเด็ก
 คำศัพท์เนื้อหา รายงานการวิจัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HQ784.V55 ส254 2550  
  Barcode: 30100100079966
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ความรุนแรงต่อเด็ก]
    หัวเรื่อง [ความรุนแรงในครอบครัว]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานผลการศึกษา..
Bib 7442

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.