ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก K5304.A35 ป231 2552
 ผู้แต่ง ประชา กระมล
 ชื่อเรื่อง การพัฒนามาตรการทางกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธะกรณีตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและประติบัติหรือการลงโทษอย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ค.ศ. 1984 : ศึกษาเฉพาะกรณีการทรมาน / ประชา กระมล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง The development of lewgal measures in conformity to the law of the convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment B.E.2527 (1984)
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552.
 รูปเล่ม (16) , 156 แผ่น ; 30 ซม.
 หมายเหตุวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ (น.ม.นิติศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552
 หัวเรื่อง Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment--(1984)
 หัวเรื่อง อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและประติบัติหรือการลงโทษอย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์--(1984)
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--การคุ้มครอง
 หัวเรื่อง การทรมาน
 คำศัพท์ การต่อต้านการทรมาน
 คำศัพท์เนื้อหา วิทยานิพนธ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะนิติศาสตร์
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
K5304.A35 ป231 2552  
  Barcode: 30100100079942
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (1984)]
    หัวเรื่อง [การทรมาน]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพัฒนามาตรการท..
Bib 7434

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.