ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก SD387.C47 อ499 2550
 ผู้แต่ง อัจฉรา รักยุติธรรม
 ชื่อเรื่อง รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลปัญหาและผลกระทบจากโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ / อัจฉรา รักยุติธรรม
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง การรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลปัญหาและผลกระทบจากโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2550.
 รูปเล่ม 119 แผ่น ; 30 ซม.
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--วิจัย
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--รายงานการวิจัย
 หัวเรื่อง การจัดการป่าไม้--ไทย--การมีส่วนร่วมของประชาชน
 หัวเรื่อง การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม--ไทย--การมีส่วนร่วมของประชาชน
 หัวเรื่อง การอนุรักษ์ป่าไม้--ไทย--การมีส่วนร่วมของประชาชน
 คำศัพท์ สิทธิชุมชน (Community Rights)
 คำศัพท์เนื้อหา รายงานการวิจัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการในการจัดการที่ดินและป่า
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
 สารบัญ บทคัดย่อ
 สารบัญ Abstract
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
SD387.C47 อ499 2550 c.1 
  Barcode: 31100100012467
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
SD387.C47 อ499 2550 c.2 
  Barcode: 31100100012474
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [อัจฉรา รักยุติธรรม]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานฉบับสมบูรณ..
Bib 7300

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.