ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก KPT4630.A25 ช441 2544
 ISBN 9743170375 (hbk.)
 ผู้แต่ง ชัยศักดิ์ อ่อนประดิษฐ์, 2503-
 ชื่อเรื่อง สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมไทย : ศึกษาผู้ต้องหาและความเห็นของพนักงานสอบสวนกรณีผู้ต้องหาใช้สิทธิตั้งทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 241 วรรคสอง / ชัยศักดิ์ อ่อนประดิษฐ์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Human rights and Thai justice process : a study on the accused and the the opinions of the inquiry officials in case the accused exercise the right to appoint an attorney or a confidant to be present during the inquiry under the Thai constitution B.E.2540, section 241, paragraph 2
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2544.
 รูปเล่ม ก-ผ, 264 แผ่น ; 30 ซม.
 หมายเหตุวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) -- สถาบันราชภัฎพระนคร, 2544
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย
 หัวเรื่อง กระบวนการยุติธรรม
 หัวเรื่อง รัฐธรรมนูญ--ไทย
 หัวเรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
 หัวเรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
 หัวเรื่อง สิทธิผู้ต้องหา
 คำศัพท์เนื้อหา วิทยานิพนธ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล สถาบันราชภัฎพระนคร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
KPT4630.A25 ช441 2544 c.1 
  Barcode: 30100100052617
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม
2. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
KPT4630.A25 ช441 2544 c.2 
  Barcode: 30100100052624
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [กระบวนการยุติธรรม]
    หัวเรื่อง [รัฐธรรมนูญ ไทย]
    หัวเรื่อง [รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540]
    หัวเรื่อง [สิทธิในกระบวนการยุติธรรม]
    หัวเรื่อง [สิทธิผู้ต้องหา]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สิทธิมนุษยชนกับก..
Bib 7252

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.