ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก K3238.A1 ส723 2544
 ISBN 9747216248 (pbk.)
 ชื่อเรื่อง สิทธิมนุษยชน : รวบรวมสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญ / บรรณาธิการ, ศราวุฒิ ประทุมราช
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2544.
 รูปเล่ม x, 248 หน้า ; 21 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
-- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
-- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
--^ tอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
-- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
-- ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ
-- ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา
-- คณะกรรมการประสานงานองค์กรสิทธิมนุษยชน.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
-- International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR)
-- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
-- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)
-- Convention on the Rights of the Child (CRC)
-- Vienna Declaration and Programme of Action
-- Declaration on the Rights to Development
-- The Coordinating Committee of Human Rights Organizations of Thailand.
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง สนธิสัญญา
 หัวเรื่อง อนุสัญญาสิทธิเด็ก
 ผู้แต่งร่วม ศราวุฒิ ประทุมราช, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการประสานงานองค์กรสิทธิมนุษยชน (กปส.)
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K3238.A1 ส723 2544 c.1 
  Barcode: 30100100062944
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K3238.A1 ส723 2544 c.2 
  Barcode: 30100100062951
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K3238.A1 ส723 2544 c.3 
  Barcode: 30100100062968
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K3238.A1 ส723 2544 c.4 
  Barcode: 30100100062975
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K3238.A1 ส723 2544 c.5 
  Barcode: 30100100062982
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สนธิสัญญา]
    หัวเรื่อง [อนุสัญญาสิทธิเด็ก]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สิทธิมนุษยชน รว..
Bib 72

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.