ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก PN4756 ส226 2555
 ชื่อเรื่อง สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยุคหลอมรวมสื่อ / บรรณาธิการ จักร์กฤษ เพิ่มพูล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยุคหลอมรวมสื่อ
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สภา, 2555
 รูปเล่ม 138 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: บทนำ: สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยุคหลอมรวมสื่อ
-- บทความ:สู่ยุคหลอมรวมสื่อ
-- Digital age ผู้บริโภค
-- เจ้าของเนื้อหา ผู้สร้างคุณค่าแบรนด์ของสื่อ
-- นักข่าวไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
-- เมื่อสวมบท ^"สื่อ^"จะผ่านช่องทางไหน ต้องสื่ออย่างรับผิดชอบต่อสังคม
-- ธุรกิจข้ามสื่อจำเป็นหรือไม่ในสังคมไทยปัจจุบัน
-- ยุทธศาสตร์การปรับตัวองค์กรสื่อสู่ Convergence media
-- ^"กรณีศึกษา เครือเนชั่น เดลินิวส์ และเครือผู้จัดการ^"
-- สื่อกับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อมวลชนไม่เพียงแต่มีหน้าที่ ^"สื่อสาร^" เท่านั้น แต่จะต้อง^"ยกระดับความคิด^" ของคนในสังคมด้วย
-- เกี่ยวกับสภาการหนังสือพิมพ์ฯ:กำเนิดสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ -- บันทึกเจตนารมณ์ -- ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540แก้ไขเพิ่มเติมฯ -- ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ฯ -- ข้อบังคับว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ -- ข้อบังคับว่าด้วยการเป็นสมาชิกฯ -- ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ:แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน พ.ศ. 2553 -- แนวปฏิบัติ เรื่องการพาดหัวข่าวและตัวโปรยที่ใช้ภาษารุนแรง หยาบคาย -- แนวปฏิบัติ เรื่องการปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ -- แนวปฏิบัติเรื่อง การเสนอข่าวกีฬา -- แนวปฏิบัติ เรื่องการเสนอข่าวเกี่ยวกับชาติพันธุ์และศาสนา -- แนวปฏิบัติเรื่อง การรับเชิญไปทำข่าวในประเทศและต่างประเทศ -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แนวปฏิบัติเรื่อง การเสนอข่าวและภาพข่าวผู้หญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ-- แนวปฏิบัติ เรื่อง การเสนอภาพข่าวที่ไม่เหมาะสม -- แนวปฏิบัติ เรื่อง การนำเสนอข่าวและภาพข่าวบุคคลสาธารณะ -- แนวปฏิบัติ เรื่องแนวทางการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีฯ -- สรุปเรื่องร้องเรียนสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปี 2554: คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์มติชน -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์มติชน ข่าวสด และเนชั่น -- คำวินิจฉัยฯเรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์เกียรติภูมิ จังหวัดสระบุรี -- คำวินิจฉัยฯ เรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์และคม ชัด ลึก (เวอร์ชั่นออนไลน์) -- คำวินิจฉัยฯเรื่องร้องเรียนหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- สถิติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปี 2546-2554
 หมายเหตุแหล่งที่มา อภินันทนาการจากรองศาสตราจาย์ ดร.อมรา พงศาพิชญ์
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ--ผลงาน
 หัวเรื่อง สื่อมวลชน--ความเรียง
 หัวเรื่อง หนังสือพิมพ์
 หัวเรื่อง การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน
 คำศัพท์ สิทธิมนุษยชนกับสื่อมวลชน
 ผู้แต่งร่วม จักร์กฤษ เพิ่มพูล, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
PN4756 ส226 2555  
  Barcode: 30100100070444
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [หนังสือพิมพ์]
    หัวเรื่อง [การสื่อข่าวและการเขียนข่าว]
    หัวเรื่อง [สิทธิมนุษยชน]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สภาการหนังสือพิม..
Bib 6881

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.