ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HV6626.54.T5 ร451 2555 v.8
 ชื่อเรื่อง รายงานการศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก : กลุ่มผู้ที่อยู่ในแรงงาน / สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง รายงานการศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง การศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก : กลุ่มผู้ที่อยู่ในแรงงาน. เล่ม 8
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Spine title: รายงานการศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กกลุ่มผู้ที่อยู่ในแรงงาน
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.
 รูปเล่ม 143 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.+ 1 ซีดี-รอม.
 หมายเหตุทั่วไป ห้องสมุดมี : v.1 - v.11
 หมายเหตุแหล่งที่มา อภินันทนาการจาก ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์
 หัวเรื่อง ความรุนแรงต่อเด็ก--ไทย
 หัวเรื่อง การทารุณเด็ก--ไทย
 หัวเรื่อง ความรุนแรงในครอบครัว
 ผู้แต่งนิติบุคคล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV6626.54.T5 ร451 2555 v.8  
  Barcode: 30100100025437
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
HV6626.54.T5 ร451 2555 v.8  
  Barcode: 33100100000615
มุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ความรุนแรงในครอบครัว]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการศึกษาเก..
Bib 6725

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.