ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HV9202.55.A5 ต137 2554
 ชื่อเรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจพิเคราะห์ทางกาย/จิต และการประเมินสภาวะสุขภาพกาย สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีสถานแรกรับ/ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชน กระทรวงยุติธรรม
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง การตรวจพิเคราะห์ทางกาย/จิต และการประเมินสภาวะสุขภาพกาย สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีสถานแรกรับ
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรม, 2554.
 รูปเล่ม 8 แผ่น ; 30 ซม.
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน--คู่มือ
 หัวเรื่อง กระบวนการยุติธรรมสำหรับเยาวชน
 หัวเรื่อง เยาวชนผู้กระทำความผิดอาญา
 หัวเรื่อง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีสถานแรกรับ
 หัวเรื่อง เด็ก--สุขภาพ--การประเมิน
 ผู้แต่งนิติบุคคล กระทรวงยุติธรรม. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV9202.55.A5 ต137 2554  
  Barcode: 30100100055380
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [กระบวนการยุติธรรมสำหรับเยาวชน]
    หัวเรื่อง [เยาวชนผู้กระทำความผิดอาญา]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: คู่มือการปฏิบัติ..
Bib 6155

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.